17.04.2024

40 års jubilæum: Hans Larsen

Enhedsleder Hans Rasmus Larsen har nu været ansat i Kriminalforsorgen i 40 år.

Han begyndte som fængselsbetjent i februar 1983 i Statsfængslet ved Horserød, i 1990 blev han fængselsoverbetjent, i 1992 enhedsfunktionær, i 2009 underviser i konflikthåndtering og i 2002 overvagtmester i Helsingør Arrest og senere ledende overvagtmester. I 2017 blev han enhedsleder i Frederikssund Arrest, hvor han stadig udfylder en vigtig rolle som den gennemgående figur i dagligdagen.

Hans Larsen har altid været en institution i sig selv; en personlighed der giver genklang både i adfærd og håndtering af sager. Har man først mødt Hans Larsen med hans enorme berøringsflade i Kriminalforsorgen og med dertilhørende samarbejdspartnere, sætter det sig i erindringen.

Hans Larsen er og har altid været en trofast og loyal medarbejder, og på trods af tidens udfordringer er han stadig modtagelig for ny viden og skaber samtidig et netværk af faglighed og erfaring, der er svær at matche, selv for yngre medarbejdere.

Hans Larsen har aldrig været tilbageholdende med at gå foran som et godt eksempel, hvilket der har været behov for de senere år i Kriminalforsorgen med personalemangel og andre udfordringer, hvilket gør, at Hans Larsen jævnligt hjælper andre matrikler med at dække vagter og bidrager gerne med opgaver på tværs af faglighed og faggrænser.

Hans Larsen har om nogen påvirket og været med til at skabe og forme Kriminalforsorgen de seneste 40 år.

Selvom jeg blot har været med en del af vejen i denne lange erfaringsrække, er det til stadighed en fornøjelse at samarbejde med Hans Larsen, der med sin bramfri adfærd, altid er en oplevelse værd. Vi fortsætter selvfølgelig samarbejdet – ingen grund til at tale om pension.

Jarl Baadsmand

Enhedschef
Institution Nordøstsjælland og Bornholm
Hillerød, Bornholm og Frederikssund Arrest