07.06.2024

30 nye arrestpladser i Nykøbing Fængsel

I dag ankommer de første arrestanter, der fremover skal sidde varetægtsfængslet i Nykøbing Fængsel. Det er ekstrabevillingen fra regeringen, der muliggør de nye pladser og dermed en aflastning af de mange overfyldte arresthuse.

Der har været drøn på i Nykøbing Fængsel de sidste tre uger. De er nemlig gået fra at huse 30 afsonere til nu at være arrest for 60 varetægtsfængslede. De 30 store celler, der har både toilet og bad bliver omdannet til arrestceller med to indsatte på hver.

Det har krævet en del knofedt og omstrukturering fra ledelse og personale fortæller institutionschef, Ole Hansen.

”Vi har skullet lave nye dagsplaner, fordi strukturen i et arresthus er anderledes end i et fængsel. Det er i sig selv et stort arbejde, og så har vi købt dobbelt ind af alting. I et arresthus er der heller ikke mulighed for selv at lave mad, så vi har installeret ovne, frysere og køkken. Personalet skal samtidig i gang med at omstille sig, for det er et helt andet regelsæt, der gælder i et arresthus.”

Aflaster arresthussektoren
I dag ankommer så de første arrestanter, mens de indsatte, der hidtil har siddet i Nykøbing Fængsel bliver flyttet til andre institutioner.

”Vi bliver nødt til at gøre det hele lidt i etaper, ellers kan vi ikke følge med logistikmæssigt,” siger Ole Hansen.

Han er glad for at kunne afhjælpe på et område af Kriminalforsorgen, der er udfordret.

”Det er en ny og spændende opgave, som vi kaster over, og det er vigtigt, at vi kan aflaste hinanden. Arresthussektoren har været massivt præget af overbelæg, så det her er et godt tiltag,” siger institutionschefen.

81,5 millioner kroner ekstra til Kriminalforsorgen