20.04.2024

25 millioner til Fængselsforbundets medlemmer

Det kostede blod, sved og tårer. Men efter et langt forhandlingsforløb blev Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen enige om et forlig for at overskride 48-timers reglen.

Nogle gange er det sjovere at åbne e-Boks end andre. For de 700 medlemmer, som lige har fået besked om deres godtgørelse, har det været en af de bedre.

De har haft for meget overarbejde og modtager derfor et beløb på enten 5.000, 10.000, 25.000, 35.000 eller 50.000 kroner skattefrit.

Ifølge Fængselsforbundets forbundssekretær Erik Holmestad Larsen har det ikke været nemt at nå frem til et forlig om sagen.

”Vi har brugt lang tid på at undersøge omfanget af overskridelser. Derfor har sagen trukket ud,” siger han.

Allerede for fem år siden stod det klart, at en arbejdsgiver krænker lønmodtagerrettighederne, hvis reglen om 48-timer i gennemsnit om ugen overskrides. På dette tidspunkt idømte Højesteret en entreprenør at betale 50.000 kroner til en traktorfører for den arbejdsbelastning, han var blevet pålagt ved at overskride 48-timers grænsen.

Nu kommer den samme regel Fængselsforbundets medlemmer til gode. I alt skal Kriminalforsorgen betale 25 millioner kroner.

At der er tale om så mange penge skyldes, at reglen er blevet brudt over mange år og over for mange medlemmer.

Erik Holmestad Larsen forklarer: ”Vi er gået fem år tilbage i tid. Så længe gælder forældelsesfristen nemlig, og i den periode er der sket mange brud på reglen.”

Mindre brud på reglen – for eksempel små overskridelser af timegrænsen – giver ikke en godtgørelse. Er der derimod tale om brud i længere perioder eller i form af store overskridelser af timegrænsen, så har man ret til en godtgørelse.

”Beløbsstørrelserne er fastsat efter, hvor meget arbejdsgiver har brudt reglen. Jeg er glad for, at vi har sikret den højeste godtgørelse til over 300 medlemmer,” siger Erik Holmestad Larsen.

Advarsel
Vagtplanlægningssystemet er nu blevet ændret, så der kommer en advarsel, før reglen overskrides. Det er godt i forhold til at overholde 48-timers reglen, men det vil også gøre det vanskeligere at få vagtplanerne til at hænge sammen.

”Der er ingen tvivl om, at vores medlemmers ekstra indsats har været med til at holde Kriminalforsorgen kørende. Nu skal overarbejdet deles ud på flere fremover,” siger Erik Holmestad Larsen.


GODTGØRELSE TIL 700 MEDLEMMER
336 medlemmer: 50.000 kroner
60 medlemmer: 35.000 kroner
184 medlemmer: 25.000 kroner
112 medlemmer: 10.000 kroner
14 medlemmer: 5.000 kroner
48-TIMERS REGLEN
Ifølge et EU-arbejdsdirektiv skal en medarbejder på et hvilket som helst tidspunkt kunne gå fire måneder tilbage, uden at have arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit.
DER KAN VÆRE FEJL
Kriminalforsorgen kan have overset nogle overskridelser af reglen. Du kan henvende dig
til Kriminalforsorgen på L48@krfo.dk, hvis du mener, der har været brud på 48-timers reglen i forhold til dine vagter. Du kan også spørge Fængselsforbundet.