08.04.2024

25 års jubilæum: Claus Tønder

Claus Tønder har den 1. januar 2023 været ansat i Kriminalforsorgen i 25 år.

Claus startede som fængselsbetjent, eller enhedsfunktionær som det vist hed dengang, tilbage i 1995 på ’Slottet’. Fire år senere drog Claus til Kolding Arrest. Efter fire år i Kolding trængte Claus til lidt luftforandring og trådte uden for nummer i en periode for at blive en del af hans fars malerfirma. Arbejdet med mennesker trak for meget, og i 2010 vendte Claus tilbage til Kolding Arrest. I 2012 søgte Claus endnu engang nye udfordringer, denne gang dog inden for systemet, og Claus blev enhedsleder i Assens Arrest.

Efter et par år måtte Claus dog erkende, at arbejdet med de indsatte trak for meget, og han vendte tilbage til rollen som menig på gulvet. Claus har fra 2014 gjort tjeneste i Sønderborg Arrest, hvor vi alle nyder hans gode selskab og altid sjove indslag i rollen som ’Eigil Per Amager’ (Nikolai Lie Kaas’ karakter i de grønne slagtere).

Det er altid en fest at være på tjeneste med Claus, hans altid gode humør, hans gode og afslappede omgang med de indsatte og ikke mindst hans altid høje energiniveau.

Vi ser alle frem til mange gode år i selskab med Claus.

Stort tillykke med jubilæet skal lyde fra alle kollegaer i Sønderborg Arrest.

På personalets vegne

Arne Juhler

Tillidsrepræsentant