07.06.2024

25 års jubilæum: Brian Grønlund

Brian Grøngaard gik første gang igennem porten til Statsfængslet i Horsens i august
1993. Efter godt tre år på slottet f lyttede han til fængslets narkofri afdeling i Rådhusgade.
En arbejdsplads Brian altid omtaler i særdeles rosende vendinger, så der
er ingen medarbejdere i Holstebro Arrest, der er i tvivl om, at det var en fantastisk
arbejdsplads. Efter en kort afstikker til Fængslet Kærshovedgård startede Brian i
februar 2002 i Holstebro Arrest.

Brian faldt hurtigt til. Han er en afholdt kollega, der passer det daglige arbejde
med stor nidkærhed. Han er altid villig til at yde en indsats for at arbejdspladsen;
både store og små opgaver påtages. Han har i mange år været uniformsansvarlig og har
ligeledes haft tillidsmandsposten i en årrække.

Privat bruges tiden i selskab med hans søn, med fitnesstræning og orienteringsløb.
Vi vil hermed ønske dig et stort tillykke med dit 25 års jubilæum og ønske dig alt
godt i fremtiden.

På personalets vegne
Torben Givskov