08.04.2024

Ledere bør dække vagter

I disse tider hvor der igennem lang tid har manglet personale på betjentsiden, er det mig uforståeligt, at der ikke er gjort noget mere fra koncernledelsens og vores forbunds side på at få inddraget mellemledere og ledere til at dække vagter.

Det er ikke okay, at det hænger på én gruppe, at der mangler folk i systemet.

Vi har alle et privatliv og en fritid, som vi værdsætter højt, også selvom vi er tjenestemænd. Vi har andet at lave, når tjenesten er slut. Det skaber mistrivsel, at man ikke kan regne med at have fri, når man har det, fordi afløsningssystemet er så firkantet, at det kun er en gruppe mennesker, som står med ansvaret for at den basale vagtdækning fungerer. Måske burde man måske fra politisk side gå ind og ændre tingene, så vi løfter i flok på dette punkt.

Jeg var for mange år siden på en arbejdsplads, hvor vi havde en mellemledere, som udover at han var arbejdsleder, også fungerede som det man vil kalde arbejdende formand. Det det vil sige, at han deltog i arbejdsopgaver blandt os andre, når der manglede mænd. På samme måde har brandvæsnet og politiet også holdledere, der går ind og hjælper til i sådanne situationer.

Med venlig hilsen

Claus K. Barrendol
Fængselsbetjent
Arresthuset i Helsingør