17.08.2018

Ledere bør dække vagter

I disse tider hvor der er mandskabsmangel på landsplan, og der igennem snart lang tid har manglet personale på betjentsiden (den basale vagtdækning især,) er det mig uforståeligt, at der ikke er gjort noget mere fra koncernledelsens og nok også fra vores forbunds side, at få inddraget mellemledere og nok også lederne i nogen udstrækning til at deltage med at dække vagterne rundt omkring.

Det er ikke okay, at det hænger på én gruppe, som skal være ansvarlig for, at der mangler folk i systemet. Det være sig både den generelle mandskabs mangel, men så sandelig også ved sygdom blandt betjentgruppen. Det er som om, at fraværd og sygdom blandt denne gruppe er et isoleret problem, denne gruppe har mellem hinanden. Man er ligesom ansvarlig for at ens kollegaer melder sig syge, og så er det de andre kollegaer, der står med problemet. Den med at vi er tjenestemænd, og skal for så vidt blive til afløsning er tilstede, den giver jeg ikke meget for i forhold til dette problem. Det er vores ledere også, så her er det vel et spørgsmål om, at man gennem mange år har ladet det forekomme og bare set passivt på uden at få ændret tingene i takt med udviklingen.

Vi har alle et privatliv og en fritid, som vi værksætter højt, også selvom vi er tjenestemænd, og ved hvad vi er gået ind til, men det er jo ikke hele forklaringen. Denne situation med personalemangel og sygdom blandt betjentgruppen er jo ikke en ny opfindelse, og vi har alle aftaler og andet vi laver, når vi som udgangspunkt ved, at tjenesten er slut, men det skaber også mistrivsel, at man ikke kan regne med at have fri, når man så har det, fordi afløsningssystemet er så firkantet, at det kun er den samme gruppe mennesker, der skal stå med ansvaret for at den basale vagtdækning fungerer.

Måske burde man måske fra politisk side, hvis ikke vore system selv kan finde en løsning, gå ind og ændre tingene, så vi løfter i flok på dette punkt.

Belønning er der heller ikke meget af, til dem der så er stabile eller bare heldige ikke at måtte trække sygekortet, hvis det er det man kikker på. Ny løn er i hvert tilfælde ikke noget at råbe hurra for. Det er nærmest bare en selvfølge og naivt personale der udviser dette.

Jeg var for mange år siden på en arbejdsplads, hvor vi havde en mellemledere (formand), som udover at han var arbejdsleder, også fungerede som det man vil kalde “arbejdende formand”, det vil sige, at han deltog i de arbejdsopgaver blandt os andre, når der manglede mænd. Brandvæsnet og politiet har også holdledere der går ind og hjælper til i sådanne situationer.

Med venlig hilsen

Claus K. Barrendol
Fængselsbetjent
Arresthuset i Helsingør