07.06.2024

Jahnnie Kirkegaard fik hjælp af forbundet, da hun som prøvebetjent på Herstedvester Fængsel kom alvorlig til skade under en træning før sin fysiske eksamen.

146 medlemmer får lige nu hjælp til deres arbejdsskader

Et medlemskab af Fængselsforbundet er en forsikringsordning i et farligt job. Alle medlemmer har mulighed for juridisk og faglig hjælp under en arbejdsskadesag.

Det kan være altafgørende at få hjælp, hvis man skal komme igennem perioder med et til tider vrangvilligt system.

I øjeblikket hjælper forbundet 146 medlemmer med deres arbejdsskadesager. En stor del af sagerne omhandler psykisk betingede arbejdsskader som for eksempel PTSD, depression og belastningsreaktioner.

Jahnnie: “Jeg har fået stor hjælp”
Et af de medlemmer, der har oplevet forbundets hjælp er Jahnnie Kirkegaard. Hun var prøvebetjent på Herstedvester Fængsel, og kom til skade under en træning før den fysiske eksamen på Uddannelsescenter Birkerød tilbage i 2013.

”Jeg er lykkelig for forbundets hjælp med at agere bisidder, være behjælpelig med partshøringer, læse og fortolke svar fra Kriminalforsorgen og generelt nå alt til deadlines,” siger Jahnnie Kirkegaard, der har fået tilkendt tilskadekomstpension.

Men en ting er den administrative hjælp, en anden er den psykiske opbakning, som Jahnnie Kirkegaard også har modtaget. Efter en hård tid med diskusprolaps og hjemløshed sender hun en særlig tak til forbundssekretær Bo Yde Sørensen og områdetillidsrepræsentant Henning Mørck for hjælp med sagen.

”Bo og Henning har været en fantastisk støtte. De har i nogle perioder været lommepsykologer for mig, når det hele har været psykisk belastende,” siger hun og fortsætter: ”Det har været et fantastisk godt samarbejde, og sagens udfald er et resultat af kompetente fagforeningsfolk, og at jeg selv har taget del i sagen.”

Bo Yde Sørensen er enig i, at det har været afgørende for udfaldet, at forbundet har været inde over.

”Sagen har udviklet sig fra at være umiddelbart simpel til uhyre kompleks. Det er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at forbundet følger sagerne kontinuerligt og tæt. Det er på den måde, vi bedst kan bidrage med erfaring og ’know how’ og dermed kan tage bedst hånd om det enkelte medlem,” siger han

Jørgen fik forhøjet sin pension
En anden der har gode erfaringer med forbundets indsats ved arbejdsskader, er Jørgen Junker. Hans sag startede egentlig som en chikanesag, hvor han blev mobbet af sin overordnede.

Dette var dog blot ’strået der knækkede kamelens ryg’. Et langt arbejdsliv med magtanvendelser, overfald og trusler havde sat sine klare spor. Som sygemeldt oplever han, at han blev overset af
Kriminalforsorgen.

”Min sag er speciel, fordi jeg simpelthen blev glemt og syltet af systemet. Jeg prøvede at komme tilbage flere gange, men min leder ville kun have 100 procent raske medarbejdere, så der var ikke plads til mig,” siger Jørgen Junker.

Efter tre års sygdom blev han afskediget med almindelig egenpension.

Forbundet kæmpede for en tilskadekomstpension. Den fik han tilkendt for nylig, og det har stor betydning, da han så ikke modregnes i sin efterløn.

”Hvis ikke jeg havde haft forbundets og René Larsens hjælp, havde jeg smidt håndklædet i ringen. Hjælpen har været til UG,” siger Jørgen Junker.

Sagerne kræver stædighed
Når det kommer til arbejdsskadesager, skal man ikke tage et nej for et nej, for stædighed og vedholdende arbejde med sagerne betaler sig. Det har René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet, mange erfaringer med.

”Som fængselsbetjent ved jeg, hvordan hverdagen er, og hvad der ligger bag de episoder, kollegaerne har oplevet. Det ska l vi påvise over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dokumentationen er vigtig og afgørende, og jeg må være vedholdende. Det kan være nødvendigt at anke, hvis erhvervssikringen afviser. Selvom det er svært, lykkes det dog heldigvis ofte at vinde – men det kan tage år,” siger han.

Af Kristian Westfall

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du bliver ramt af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom?