19.09.2023

100 år i dag


Aalborg Arrest i Kong Hans Gade – dagligt omtalt som Kong
Hans – fylder 100 år i dag. Tillykke!