07.06.2024

100 år i dag


Aalborg Arrest i Kong Hans Gade – dagligt omtalt som Kong
Hans – fylder 100 år i dag. Tillykke!