04.07.2024

Anstalten i Qaqortoq (Julianehåb) i Sydgrønland

Udligningstillæg forlænges to år mere

Anstaltsbetjentenes udligningstillæg fortsætter. Målet er stadig en permanent aftale, så lønnen bliver den samme i Grønland og Danmark. 

Vores kollegaer i Grønland vil også de næste to år modtage et tillæg, som løfter deres grundløn op på samme niveau som deres danske kollegaer.

Aftalen om udligningstillægget blev indgået i 2019 og forlænges nu frem til marts 2026.

Da justitsminister Peter Hummelgaard besøgte Grønland i sommer, lovede han, at den midlertidige aftale ville blive permanent. Dette arbejdes der fortsat på.

I Anstalten i Qaqortoq er anstaltsoverbetjent og tillidsrepræsentant Poul Hard tilfreds med forlængelsen. Han har givet interviewet om det på Qanorooq, Grønlands statslige tv-avis.

”Jeg takker for godt, veludført arbejde af Fængselsforbundet. Nu skal vi bare have en permanent aftale,” lyder det fra betjenten.

Han håber, at den nye trepartsaftale i Danmark også kommer Grønland til gavn: ”Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til den nye lønforhøjelse, som vores danske kollegaer har fået,” siger han.

Kollegaerne i Anstalten i Qaqortoq (Julianehåb)

Samme tilfredshed i Ilulissat
1.000 kilometer nordligere, i Anstalten i Ilulissat, er der tilsvarende tilfredshed med, at anstaltsbetjentene fortsat får udligningstillægget.

Anstaltsoverbetjent Alberth Lange siger: ”Forlængelsen af udligningstillægget viser, at der er vilje til at lukke lønafstanden til vores kollegaer i Danmark.”

Han håber, ligesom Poul Hard, på en permanent løsning, og har ikke glemt ministerens løfte fra i sommer: ”Jeg har altid ønsket, at vores lønramme kom højere op. Det håber jeg, at forbundet arbejder på. Da justitsministeren var på besøg sidste år, sagde han, at lønnen skal være ens, så det regner vi selvfølgelig med.”

Forbundet arbejder på en permanent aftale
Ifølge forbundssekretær René Larsen arbejder Fængselsforbundet både på at gøre udligningsaftalen permanent, og at resultatet fra trepartsforhandlingerne udmøntes i Grønland.

”Vores kollegaer i Grønland har krav på tryghed omkring deres lønforhold. Det er uholdbart, at de kun kender deres løn to år frem.”

René Larsen understreger samtidig, at rekrutteringsproblemerne er lige så store som i danske fængsler.

”Derfor bør anstaltsbetjentene også tilgodeses. Det gælder også i forhold til det nye lønløft, som vi fik med trepartsaftalen i december,” siger René Larsen.

Af Søren Gregersen

Permanent ligeløn til anstaltsbetjentene i Grønland