04.07.2024

Svar fra forbundssekretær René Larsen

Dette er et svar til indlægget “Vi har en dårligere Ny løn-aftale end politiet”

Hej Michael

Tak for dit indlæg, som jeg vil forsøge at besvare kort, men forhåbentligt fyldestgørende.

Fængselsforbundet er helt enig i, at det uniformerede personale – fængselsbetjente, værkmestre og ledere – er gode til deres arbejde, og de yder en kæmpe indsats, men at de også samtidig er pressede som vel aldrig før. Da det meste af dit indlæg handler om løn, vil jeg holde mig til det.

Fængselsforbundet mener heller ikke, vi får løn som fortjent, og vi er ikke blandt de højtlønnede i staten.

De lønniveauer vi kender, er langt fra nye. Der har altid været et løngab mellem Kriminalforsorgen og politiet. Løndifferencen er for så vidt ikke ændret, men det er klart, at når overenskomststigningerne sker i procenter og ikke kroner og øre, giver det forholdsmæssigt mere, når man tjener gennemsnitligt 31 tusinde end 26 tusinde kroner om måneden. Men faktisk er en fængselsbetjents løn gennemsnitligt steget 13,8 procent siden 1. kvartal 2011. En politiassistent er i samme periode gennemsnitligt steget 13,77 procent.

Løngabet kan ikke lukkes ved overenskomstforhandlinger, da alle vil have mere, og ingen vi l aflevere. Indtil videre er det ikke lykkes at komme igennem med kroner og øre stigninger i overenskomsterne på det offentlige område, som kendes fra den private sektor. Det ska l vi fortsat have fokus på at ændre, for det medvirker til at øge uligheden mellem højt- og lavtlønnede.

Ny løns pengene, der forhandles om i fjerde kvartal, fordeles forholdsmæssigt efter lønsum. Forhandlingerne foregår lokalt, og det er nødvendigt at prioritere midlerne. Siden overgangen til Ny løn har vi udmøntet mere end 128 millioner kroner i aktuelt niveau, og der er forhandlet 4.810 tillæg og engangsvederlag til vores medlemmer.

Fængselsforbundet forhandler i øjeblikket et varigt anciennitetstillæg til sidste løntrin i basisgrupperne, og forbundet har rejst krav om tillæg til dem, der arbejder i kategori 1 og 2 afdelinger og arresthuse.

Med venlig hilsen
René Larsen, forbundssekretær