04.07.2024

Storstrøm Fængsel har brug for 50 procent flere fængselsbetjente

Selvom Storstrøm åbnede for seks år siden, er fængslet stadig ikke i normal drift. Nu er der udsigt til, at det bliver endnu værre.

“Vi overlever kun på grund af indstationeringer og ekstratjenester,” siger Jesper Dalbye, da fagbladet møder ham i fængslet på Nordfalster.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant peger på, at der kun er 100 betjente i fængslet, selvom der burde være 150 til de 250 indsatte. Bemandingen skal altså øges med 50 procent for at komme op på fuld bemanding. Derfor er fængslet afhængig af at låne personale fra Køge Arrest og Herstedvester. Desuden opfordres alle til at tage ekstra vagter for at få vagtplanen til at hænge sammen. Det gælder også værkmestre, elever og ledere. På den måde lykkes det at holde driften kørende i det nye fængsel.

”Her og nu får vi det til at fungere, men i længden er situationen uholdbar. Overarbejdet slider på folk,” siger Jesper Dalbye.

Og der er truende skyer i horisonten: Presset på Kriminalforsorgen forventes at stige yderligere. Derfor er der brug for flere pladser.

Køge Arrest ventes at genåbne til december, hvilket betyder, at Storstrøm mister personalet derfra. Desuden skal der etableres yderligere dobbeltbelæg rundt om på Sjælland for at få plads til flere indsatte. Det er også på tale i Storstrøm.

”Det er en mavepuster for os,” siger Jesper Dalbye: ”Vi har formået at stabilisere situationen her i fængslet. Nu starter vi forfra igen. Takken for vores ekstra indsats er altså endnu mere arbejde. Jeg synes, det er virkelighedsfjernt at åbne flere pladser, når vi mangler så mange betjente. Faktisk bliver der slet ikke talt om bemanding. Kun om åbning af flere pladser. Som om der ingen kobling er mellem de to ting. Men det er der, skal jeg hilse at sige.”

Det er en mavepuster. Vi har formået at stabilisere situationen her i fængslet. Nu starter vi forfra igen.

Hvide sedler
Fagbladet skrev om Storstrøm for et år siden. Dengang var situationen på mange måder den samme.

Foreløbig har det dog i år ikke været nødvendigt at tvangsudskrive folk til ekstratjenester i samme grad. Tidligere frygtede personalet at tage på arbejde, fortæller fængselsbetjent Morten Johansen – især fredag og lørdag, hvor risikoen for at få udleveret en hvid seddel var stor, men sådan er det ikke længere.

”Det har hjulpet, at mængden af beordrede tjenester er blevet mindre.”

Fængslet har desuden det problem, at 40 procent af betjentene er elever. Det betyder, at ikke-færdiguddannede bliver nødt til at uddanne nye kollegaer.

”Det er alt for stor en byrde at pålægge en elev at oplære andre elever. Det er faktisk vanvittigt, men det er alligevel blevet hverdag,” siger Morten Johansen.

”Vi er alt for få”

Institutionschef Rasmus Bo Andersen er enig i, at fængslet stadig mangler folk: ”Vi er alt for få. Det har vi været siden fængslet åbnede for seks år siden. Det betyder, at vores vagtplan er meget presset. Der skal meget lidt til, før tingene ikke hænger sammen.”

Han understreger, at hverdagen fungerer, men at det ikke må blive en sovepude.

”Vi må ikke lulle os i søvn over, at det skal blive ved på denne måde. Det må det ikke. Det er vigtigt, at vi finder plads til at lave ordentligt betjentarbejde. Jeg ser også tegn på, at tingene begynder at vende. Der er tendens til, at flere søger jobbet. Forhåbentlig begynder det at lette for vores bemandingssituation,” siger institutionschefen.

Fejlplacering?
Storstrøm Fængsel var et led i politikernes ønske om at flytte statslige arbejdspladser væk fra hovedstaden og ud i provinsen. Planerne går mere end 20 år tilbage i tiden, da det stod klart, at Statsfængslet i Vridsløselille ikke længere var tidssvarende. Og eftersom Lolland-Falster er et område, som godt kunne bruge flere arbejdspladser, blev fængslet placeret her, selvom det måske ikke var det bedste sted til et fængsel.

Jesper Dalbye mener, at det var en fejl, at placere fængslet på Falster: ”En kæmpe fejl. Man skulle have bygget det midt på Sjælland. Det ville have været bedre både i forhold til personale og klientel,” siger han.

Problemstillingen kom også til udtryk ved den skole, som åbnede i Nykøbing Falster sidste år med et mål om at uddanne 60-80 fængselsbetjente om året plus transportbetjente. Det første år startede der kun seksten elever og i år foreløbig syv.

”Vi mangler ansøgere lokalt. Der er ikke nok, som er interesseret i jobbet,” siger Jesper Dalbye.

Rasmus Bo Andersen forventer dog, at rekrutteringsgrundlaget bliver bedre, når Femern-forbindelsen står færdig. Projektet forventes klar om seks år.


Af Søren Gregersen

Det går ikke efter planen