04.07.2024

Det går ikke efter planen

Målet om 300 flere fængselsbetjente blafrer i vinden.

Da politikerne i december 2021 indgik en ny økonomisk aftale for Kriminalforsorgen, var det med et ønske om genopretning. Kapacitet og bemanding skulle øges kraftigt.

Planen var 300 flere fængselsbetjente inden 2026. Det vil sige en stigning fra cirka 1.950 til 2.250.

Knap to år inde i aftaleperioden er det dog gået den anden vej. Bemandingen er faldet med 100 til cirka 1.850 fængselsbetjente. Der skal derfor ansættes 400 flere betjente i de kommende to år, hvis målet skal nås.

Selvom der er god tilstrømning til uddannelserne, er problemet, at der er flere som holder op; fordi de går på pension, bliver syge eller finder andet arbejde.

For at antallet af fængselsbetjente skal stige, kræver det ganske enkelt, at der er flere betjente, som går ind ad døren, end dem som går ud ad døren, og det er ikke lykkedes i mange år.

Faktisk skal man tilbage til 2012 for at finde et år, hvor det skete. Dengang voksede bemandingen med 10 betjente. Siden er det gået tilbage år for år. Næsten 800 betjente er forsvundet. Svarende til 30 procent af bemandingen.

POLITISK AFTALE
I december 2021 blev der indgået aftale om Kriminalforsorgens økonomi for 2022-2025. Aftalen skal genoprette Kriminalforsorgen med en forøgelse af kapaciteten og en målrettet indsats for at fastholde og rekruttere fængselsbetjente. Man forventer en nettotilgang på ca. 300 fængselsbetjente. Status på aftalen er dog i øjeblikket, at antallet af fængselsbetjente er faldet yderligere.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen mener, at udviklingen er stærkt bekymrende set i lyset af, at presset mod Kriminalforsorgen vokser. Han håber, at det stigende antal elever på uddannelserne, snart kan ses i statistikken: ”Det er godt at se, at der er så mange, som søger ind. Men vi har brug for at optaget styrkes yderligere, så vi endelig kan se en fremgang. Det har vi ventet på i mange år.”

I august startede der 48 elever i Møgelkær, Birkerød og Nykøbing Falster. Og i oktober åbner der en ny pop-up-skole i Køge, som supplerer de midlertidige skoler i Odense og Esbjerg. I alt er der altså seks steder i landet, hvor man kan uddanne sig til fængselsbetjent.

Forsigtig optimisme
HR-direktør Mik Grüning er glad for, at der er flere elever på uddannelserne: ”Stigningen tyder på, at Kriminalforsorgens mange rekrutteringsinitiativer herunder løn under uddannelse, pop-up-skoler og vores kampagner med for eksempel rekrutteringslastbilen har en positiv effekt. Derfor er vi forsigtigt optimistiske og sigter, som tallene ser ud nu, mod at vi i 2023 kan have en større tilgang end afgang af fængselsbetjente. Det er en forudsætning for at få Kriminalforsorgen tilbage i balance, at vi får knækket kurven.”

HR-direktøren håber altså, at det bliver i år, at der for første gang i 11 år kommer en fremgang.

Han svarer dog ikke på spørgsmålet, om det stadig er målet at indfri flerårsaftalen og øge antallet af fængselsbetjente med 400 inden 2026.

Af Søren Gregersen
2006 VS. 2023
I 2006 var der 2.800 fængselsbetjente og 3.900 indsatte. I 2023 er der 1.850 betjente og 4.200 indsatte. Der er altså 950 færre betjente til 300 flere fanger.