04.07.2024

To fængselsbetjente blev overfaldet i Enner Mark Fængsel i maj 2016. Der er stadig ikke faldet dom.

Sager om vold mod fængselsbetjente trækkes i langdrag af politiet

Det kan være noget nær straffrit at slå fængselsbetjente ned. Det viser to voldssager fra Enner Mark Fængsel, som har været syltet i halvandet år. Chefanklager fra Sydøstjyllands Politi lover nu at ændre praksis.

Der har været fokus på fængselsbetjentes sikkerhed de seneste par år, og det har kastet en del lovstramninger af sig. Blandt andet har den såkaldte respektpakke skærpet straffen for overfald mod offentligt ansatte.

Det har dog forholdsvis lav værdi, hvis dem der begår volden ikke kommer for retten. Præcis det scenarie oplever to fængselsbetjente lige nu.

De to betjente – Ole Østergaard og Michael Østergaard – blev begge overfaldet den 22. maj 2016, da de var på arbejde i Enner Mark Fængsel. Overfaldene blev begået af den samme indsatte med halvanden times mellemrum. Det første og mest voldsomme overfald blev fanget på video, og begge overfald blev meldt til politiet dagen efter.

Men politiet reagerede ikke, og tre uger senere blev overfaldsmanden løsladt efter endt afsoning. Først seks måneder efter ringede politiet for en forklaring fra betjentene. Og nu halvandet år efter er sagen endnu ikke afgjort.

Forløbet vækker harme hos begge fængselsbetjente.

”Vi meldte overfaldene dagen efter, men overfaldsmanden får tidligst dom i 2018. Det vil sige to år senere. Og sagen behandles sammen med en anden sag, så overfaldsmanden får en tillægsdom, og slipper nok med ingenting,” siger Ole Østergaard.

I hverdagen oplever de ofte, at politiet er hurtigt ude at afhøre, når fangerne ryger i totterne på hinanden.

”Når indsatte overfalder indsatte, står politiet her næste dag og tager forklaringer. Det samme er langt fra tilfældet, når en fængselsbetjent overfaldes. Det er til grin og helt grotesk, at vi skal vente så lang tid,” siger Ole Østergaard, som pointerer, at der er flere eksempler på sager, der er trukket i langdrag.

Chefanklager: Vi er ved at ændre praksis
Det er anklagemyndigheden under Sydøstjyllands Politi, der har haft den pågældende voldssag. Chefanklager Jan Østergård vil ikke kommentere konkret på den, men er enig i, at to års sagsbehandling er alt for lang tid.

”Det er ikke tilfredsstillende, at der går så lang tid fra anmeldelse til domsfældelse. Derfor laver vi lige nu en særlig indsats – et ’øksehug’ i alle voldssager – og får dem gjort klar til at komme for retten pr. 1. december. Så skal sagerne behandles hos domstolene,” siger han.

Sagen fra Enner Mark Fængsel ligger dog nu hos Glostrup Politi.

Hvad angår fængselsbetjentenes oplevelse af, at deres overfald har haft lavere prioritet end vold mellem indsatte, er den ifølge politiet ikke taget ud af den blå luft.

”Det er forskellige paragraffer, der dækker episoder indsatte imellem og vold mod tjenestemand, og det er rigtigt, at vi tidligere og i en periode har kørt med strammere interne frister for § 244, der dækker vold mellem indsatte,” siger chefanklageren og fortsætter: ”Vi er ved at ændre praksis for alle voldssager, og den ændrede praksis forventer jeg er gennemført snart.”

Tidligere fokus på voldssager fra Enner Mark
Enner Mark Fængsel har tidligere været i fokus på grund af frafaldne sager med vold og trusler fra indsatte. Den gang efterlyste Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, at institutionerne tog mere ansvar for anmeldelser. Hvilket nu er praksis på Enner Mark Fængsel.

”Fængslerne har oppet sig, men nu ser vi, at politiet af den ene eller anden årsag ikke følger sagen op. Det er jo galimatias, at vold mod tjenestemænd rangerer lavere end vold mellem indsatte, så jeg hilser det i den grad velkommen, at der er en prioritetsændring på vej. Og hvis det ikke sker, forventer jeg, at ministeren skrider ind,” siger Kim Østerbye.

Af Kristian Westfall

Læs også:

Indsatte der truer fængselsbetjente undgår ofte sigtelser

Rekordhøje tal for vold mod fængselsbetjente