04.07.2024

Propfyldte arresthuse

Kondirum, besøgsrum, lagerrum. Alt bliver taget i brug for at få plads til de indsatte i arresthusene. Personalet på Sjælland opfordrer ledelsen til at tage problemerne meget mere alvorligt.

Det er kun et spørgsmål om tid, før ballonen revner. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundets tillidsfolk i de sjællandske arresthuse.

Tillidsfolkene mødtes i begyndelsen af januar i Ringsted for at drøfte situationen og komme med løsningsforslag.

Alle er enige om, at arresthusene er spændt til bristepunktet på grund af overbelæg. Det er svært af få kabalen til at gå op, når der kommer nye indsatte.

Personalet kan ligefrem blive bekymret, når telefonen ringer, siger forbundets tillidsrepræsentant i Ringsted Arrest, John Strandskov: ”Vi håber ikke, at det er politiet med nye fanger, for vi har ikke plads til dem.”

I gennemsnit har belægget ligget på 105 procent i Ringsted Arrest i 2018. Det skaber frustrationer mellem de indsatte, når man hele tiden må flytte rundt på dem: ”En ny fange kan sagtens medføre fem cellerokeringer, før vi finder to indsatte, der vil sidde sammen,” siger John Strandskov.

I Næstved Arrest mener tillidsrepræsentant Michael Laursen, at personalets kredit hos de indsatte er ved at være brugt op. Her har man i gennemsnit kørt med et belæg på 107 procent i 2018: ”Vi presser fangerne sammen. På et tidspunkt havde vi tre siddende i kondirummet. Jeg er bange for, at der en dag er en kollega, som får smidt kogende vand i hovedet.”

Han peger på, at varetægtsfængslede i forvejen er sårbare: ”De kommer lige fra gaden og er rystede over at komme væk fra kæreste og familie. Den samme umiddelbare frustration er væk, når man skal ind for at afsone.”

Situationen er også presset i Slagelse Arrest, som i gennemsnit har haft et belæg på 102 procent i 2018.

Tillidsmand Niels Wismann siger: ”Vi har bandefolk, bandeexit og psykisk syge. Og tre ud af fire er udlændinge. Det eneste som redder os, er, at vi er dygtige til at få tingene til at fungere. Det er vi død og pine nødt til, når der er få betjente til at passe på 31 indsatte.”

Opret en ventekø
Tillidsfolkene mener, at der skal gøres meget mere for at forbedre situationen på Sjælland. Helt overordnet foreslår de, at man tillader en kø for afsonere, så nogle typer kriminelle venter med at afsone deres straf, indtil der er personale nok til at passe på dem.

”Det vil lette presset på hele systemet,” siger Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Henning Mørck.

Tillidsfolkene har desuden en lang række praktiske forslag, som vil gøre hverdagen nemmere for personalet.

De har samlet forslagene i et notat, som de har sendt til områdedirektøren.

Blandt andet opfordrer de ledelsen til at være hurtigere til at flytte negative og stressede fanger væk fra de små arresthuse.

De mener, at fodlænkefanger, som overtræder deres vilkår, bør sendes til åbne fængsler fremfor straksafsoning i arresthuse.

De oplever, at der sidder for mange afsonere i arresthusene.

Desuden synes tillidsfolkene, at personalet skal aflastes for administrative opgaver. For eksempel ved at flytte sagsbehandlingsopgaver til KIF.

”Vores kollegaer føler sig ladt i stikken. De er pressede og stressede. Ledelsen må tage problemerne alvorligt og hjælpe med at løse konsekvenserne af overbelægget,” siger Henning Mørck.

Af Søren Gregersen
GENNEMSNITSBELÆG I 2018
HOLBÆK ARREST: 104 %
KALUNDBORG ARREST: 105 %
RINGSTED ARREST: 105 %
ROSKILDE ARREST: 103 %
MARIBO ARREST: 101 %
NÆSTVED ARREST: 107 %
SLAGELSE ARREST: 102 %

52 uger med overbelæg


Thorkild Fogde: Det høje belæg ser ud til at fortsætte i 2019