04.07.2024

Personale til nyt fængsel?

Som led i flerårsaftalen skal der bygges et nyt fængsel med op til 400 pladser, men hvordan skal det bemandes, spørger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)?

Justitsministeren svarer, at antallet af fængselsbetjente ikke må styre retspolitikken i Danmark: ”Hvis vi først lægger den første mursten, når vi har den fornødne bemanding, vil etableringen af et nyt fængsel blive voldsomt forsinket,” skriver han.


Ridderkors