04.07.2024

“Jeg drømmer om, at vi får det meningsfulde job tilbage”

Nina Odgaard er ny områdetillidsrepræsentant på Sjælland efter Henning Mørck, som er gået på pension. Selvom hun har set mange kollegaer knække halsen på jobbet på grund af overarbejde, bevarer hun håbet om bedre tider.

Hvorfor stillede du op som områdetillidsrepræsentant?
Det gjorde jeg, fordi jeg drømmer om, at vi kan komme tilbage til den gode tid, hvor fængselsbetjente laver det, de ville, da de søgte ind. Den meningsfulde afsoning og den gode løsladelse. Jeg håber, at jeg kan gøre en forskel. At det igen bliver rart for mine kollegaer at gå på arbejde.

Hvilke udfordringer er størst i dit område lige nu?
Det er bemandingen. Helt klart. Det er det værste, jeg har set i min karriere. Vi mangler mest personale i Storstrøm og Jyderup. Det står temmelig slemt til, og det rammer også Herstedvester, der udlåner personale for at hjælpe, hvor det er værst.

Det er blevet sådan, at man bare kører med faste nedposteringer i stedet for mere beordret tjeneste. Man har valgt mellem pest og kolera, og medarbejderne knækker på det hele. De bliver syge af at gå på arbejde.

Jeg synes, der er gode tiltag i flerårsaftalen, men der er alt for lidt om fastholdelse. Der er for lidt imødekommenhed og selvbestemmelse for medarbejderne. For eksempel i forhold til tjenestelisten. Jeg mener, der er mange små ting, man kan gøre for at gøre det rarere at gå på arbejde.

Jeg synes, der er gode tiltag i flerårsaftalen, men der er alt for lidt om fastholdelse

Hvad brænder du for i dit arbejde?
Jeg brænder for, at vi kan få det meningsfulde i jobbet tilbage og for at få ledelsens øjne op for, hvad der foregår ude i fængslerne. At de vil samarbejde bedre med folk om at få arbejde og fritid til at hænge sammen. Ønskelisten er nærmest ikke-eksisterende.

Det handler ikke kun om, at man ikke kan få fri til bryllupper og fødselsdage. Som en af mine kollegaer sagde: ”Man ved ikke engang om man kan komme i svømmehallen med børnene, som man har lovet dem.” Folk har ondt i maven flere uger op til en dato, hvor de håber at have fri, og de bliver syge af at have uvisheden hængende over hovedet.

Det var jo meningen, at beordret tjeneste var til, når det virkelig brændte på. Nu bliver hele Kriminalforsorgen holdt oppe af overarbejde.

Hvad er dine mærkesager?
Det er tålelige arbejdsforhold for mine kollegaer. Der er meget at tage fat i, men hvis jeg skal nævne et par mærkesager, er alenearbejde en af dem. Det er ikke godt for noget som helst. Det samme kan man sige om dobbeltceller, de er roden til meget ondt for både indsatte og ansatte.

Ser du frem til samarbejdet med dine TR-kollegaer?
Ja, jeg har samarbejdet med dem før, så jeg føler mig overbevist om, at det nok skal blive rigtig godt.

Af Maria Hamilton

Nina Odgaard blev ansat som fængselsbetjent i 2001 i Vestre Fængsel og har været i Jyderup Fængsel siden 2003.

Hun var formand for lokalforeningen i Jyderup Fængsel, før hun blev tillidsrepræsentant i 2015.

I 2022 blev hun valgt som områdetillidsrepræsentant på Sjælland.


Henning Mørck går på pension