04.07.2024

Eleverne er fordelt på 14 institutioner. Note: Opgjort februar 2024. Inkl. vagthavende. Fratrukket udlån. Inkl. indlån. Kilde: Fængselsforbundet

Hver tredje betjent er elev i fængslerne

Opfordring fra Fængselsforbundet: Fordel eleverne på flere matrikler

Der er stor chance for at møde en elev, hvis du besøger et fængsel. Faktisk er 28 procent elever. Det viser en aktuel optælling af bemandingen på de tjenestesteder, som uddanner fængselsbetjente.

Årsagen til, at eleverne fylder så meget, er, at Kriminalforsorgen har haft held med at rekruttere mange nye betjente. En god nyhed – men eleverne udfylder tommer pladser og går derfor direkte ind i vagtdækningen.

Forbundssekretær i Fængselsforbundet Henrik Thøgersen vurderer, at andelen af elever er den højeste i nyere tid.

”Vi er selvfølgelig glade for, at Kriminalforsorgen er i stand til at tiltrække mange nye folk. Det er dog bekymrende, at eleverne udgør så stor en del af personalet mange steder. Det er hverken godt for elevernes uddannelse eller for opgaveløsningen i institutionerne,” siger han.

Loft over antal
Fængselsforbundet undersøgte betjentuddannelsen i 2021, og konkluderede på den baggrund, at der bør indføres et loft over elever på institutionerne.

”Eleverne gav udtryk for, at de arbejder for meget med andre elever. Derfor skal der være en grænse for antallet af elever. Der bør ikke være mere end 30-40 procent elever på den enkelte institution, selv når man tager Kriminalforsorgens nuværende personaleudfordringer in mente,” siger Henrik Thøgersen og fortsætter: ”Vi har dygtige kollegaer og praktikvejledere, som støtter eleverne, men der er et hensyn at tage i forhold til helheden på institutionerne.”

52 procent i Nørre Snede
Nørre Snede Fængsel topper i øjeblikket listen med 52 procent elever. Her er der altså flere elever end fastansatte.

Det giver ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Claus Veggerby Pedersen kæmpeproblemer.

”Vi er selvfølgelig glade for vores nye kollegaer, men de møder ind til en svær start i Kriminalforsorgen. Vi oplever ofte, at der udelukkende er elever på vagt på de forskellige afdelinger. Det betyder, at der mangler rutiner, og at eleverne oplæres af andre elever.”

Vi er selvfølgelig glade for vores nye kollegaer, men de møder ind til en svær start i Kriminalforsorgen.
Claus Veggerby Pedersen, tillidsrepræsentant.

Ifølge Claus Veggerby Pedersen er praktikvejlederne også presset af at skulle tage sig af flere elever.

”Vi får virkelig problemer, hvis vejlederne beslutter sig for at sige deres stillinger op. Senest har vi været nødsaget til at ansætte en praktikvejleder med kun to og et halvt års anciennitet. Altså en betjent, som ikke er færdiguddannet endnu. Ikke en eneste af vores praktikvejledere har i øvrigt modtaget deres fem-dages praktikvejlederkursus,” siger han.

Flere uddannelsesinstitutioner
Fængselsforbundet er i dialog med Kriminalforsorgen om løsninger. En af dem ligger lige for, mener Henrik Thøgersen.

”Man bør kigge på, om der er flere institutioner, som kan rumme elever. Jeg tænker for eksempel på de større arresthuse. Det vil kunne lette presset andre steder.”

Forslaget er i spil, lyder det fra Anders Berthelsen Carlsbæk, chef for Koncern Uddannelse.

”Det er vi løbende i dialog med områderne om. Men det kræver, at rammerne er på plads. Det kræver også en vis størrelse som eksempelvis Københavns Fængsler med en bred opgaveportefølje, som kan sikre elevernes læringsmål,” siger han.

Man bør kigge på, om der er flere institutioner, som kan rumme elever. Jeg tænker for eksempel på de større arresthuse. Det vil kunne lette presset andre steder.
Anders Berthelsen Carlsbæk, chef for Koncern Uddannelse.

Kriminalforsorgen har i øjeblikket ikke en tærskel for elever på hver institution.

”Vi har ikke en maksgrænse for antallet af elever. Det er op til områdekontorerne og institutionerne at tage stilling til bemandingen de enkelte steder, men Koncern Uddannelse er løbende i dialog med områderne og er opmærksomme på, hvor mange elever der kan være på hver institution. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi sikrer et godt uddannelsesmiljø for vores nye elever. Derfor skal der blandt andet være praktikvejledere til stede, som tager hånd om eleverne og en uddannelsesansvarlig enhedschef, som sikrer de overordnede rammer for praktikforløbet,” siger Anders Berthelsen Carlsbæk.

Af Søren Gregersen

Elevkabalen skubber fastansatte ud af vagtplanen