17.04.2024

For mange fanger – alt for få pladser


Af områdetillidsrepræsentant Brian Hedensted

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at Kriminalforsorgen er presset på mange fronter. I Østdanmark mangler der fængselsbetjente og værkmestre i så massive mænger, som vi aldrig tidligere har oplevet, og i Vestdanmark mangler vi massivt pladser til de indsatte.

Fængsler og arrester i Midt- og Nordjylland har igennem tre år været udfordret af for mange indsatte. Hverdagen kommer oftere og oftere til at handle om, hvor vi kan finde et ”hul” til den næste indsatte, vi skal modtage. Hvis man arbejder i et arresthus, frygter man at tage telefonen hver gang, den ringer, for tænk hvis det er politiet, der skal bruge en plads. En plads vi ikke har, men som vi skal finde.

Den 31. august 2020 havde vi omkring minus 40 arrestpladser…

Lad mig understrege, at når jeg siger, at vi mangler pladser, så er det altså pladser, vi mangler, efter vi har fyldt vores ”bufferrum”, og efter vi har fyldt vores ”nødpladser”, som i øvrigt kan bestå af et kondirum med en madras på gulvet, et kælderrum uden vinduer, en mini-celle under en trappe i en kælder, et besøgsrum, flere indsatte på cellen eller lignende.

Kan man være bekendt at stopfylde vores fængsler og arrester på den måde?

Kan man være bekendt at byde de ansatte og de indsatte de forhold?

De dele af det aktuelle finanslovsudspil, der vedrører Kriminalforsorgen, peger på, at der skal åbne mere kapacitet. Det pudsige er, at der ikke skal åbne pladser i Område Midt- og Nordjylland, som akut mangler pladser nu. Tværtimod skal der åbne pladser i de områder, hvor der massivt mangler personale, og hvortil der løbende sendes personale fra Område Midt- og Nordjylland. Hvor er rationalet og det fornuftige argument for det?

Jeg har foreslået det før, og jeg gør det gerne igen – få nu åbnet dele af Møgelkær Fængsel, som er lagt i dvale, netop med henblik på en hurtig genåbning, hvis der skulle være behov for pladser. Det vil kræve midler til ombygning og sikring for få skabt arrestpladser, men vi har brug for flere lukkede pladser NU, og ikke om 6-12 måneder, det kan kun gå for langsomt at få åbnet de pladser, og for at det kan lykkes, kræver det politisk handling, og den handling kan I, vores folkevalgte politikere ærligt talt godt være bekendt at fortage nu!