04.07.2024

Fem mæglere skal styrke arbejdsmiljøet

Kriminalforsorgen har fået et nyt forebyggelseskorps med fem mæglere, som kan tilkaldes ved arbejdsmiljøudfordringer.