04.07.2024

Siden 2015 er antallet af indsatte pr. fængselsbetjent øget fra 1,4 til 1,9 i Danmark.

Danske fængsler er meget dårligere bemandet end svenske og norske

Tidligere var der den samme personaledækning i de skandinaviske fængsler. Sådan er det ikke længere. Danmark halter nu langt bagefter Norge og Sverige. 

Der er stor forskel på, hvor mange fængselsbetjente der til at passe på fangerne, alt efter hvor du spørger i Skandinavien.

Hvor en betjent i Norge og Sverige tager sig af 1,3 indsatte i gennemsnit, er det samme tal 1,9 i Danmark. Det viser Europarådets opgørelse for 2018.

En dansk betjent tager sig altså af næsten 50 procent flere indsatte end i vores nabolande.

Hvis man går tre år tilbage, lå niveauet i de tre lande på samme niveau. I 2015 passede danske betjente på 1,4 indsatte, hvor det var 1,3 i Sverige og 1,5 i Danmark.

Fængselsforbundets formand mener, at udviklingen bevæger sig i den helt forkerte retning i Danmark.

Vi plejer at drive fængsler på samme måde i Norden,” siger Bo Yde Sørensen.

”Vi plejer at drive fængsler på samme måde i Norden. Vi har høj personaledækning, så der er mulighed for både at låse døre og hjælpe de kriminelle videre. Samtaler, beskæftigelse, uddannelse og sagsbehandling fylder derfor meget i jobbet. Sådan skulle det helst bliver ved med at være,” siger Bo Yde Sørensen.

Formanden frygter, at manglen på fængselsbetjente er ved at undergrave den måde, vi driver fængsler på i Danmark.

”I øjeblikket opererer vi på et discountniveau. Det er meget vigtigt, at det er en midlertidig periode. Vi bliver nødt til at vende tilbage til et acceptabelt niveau både i forhold sikkerhed og resocialisering af de indsatte,” siger han.

Forskelle på landene
Ifølge Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde er Danmark stadig er et af de lande i Europa, som bruger flest ansatte pr. indsat.

Han mener ikke, at man uden videre kan sammenligne med Norge og Sverige: ”Fængselsvæsenerne i de to lande har udviklet sig anderledes end i Danmark. I Norge har de en fredelig fængselssituation, mens det ser anderledes ud i Sverige. Der er også forskelle på, hvilke opgaver kriminalforsorgen udfører på tværs af landene,” siger han.

Den udlægning er Bo Yde Sørensen ikke enig i: ”Norge og Sverige er de to lande, som vi bedst kan sammenligne os med. Det ved direktøren godt. Han mener forhåbentlig ikke, at vi skal sammenligne os med syd- eller østeuropæiske lande.

”Vi er et forbillede for mange andre lande. Selv USA forsøger at nærme sig vores måde at drive fængsler på: I stedet for tough on crime bevæger amerikanerne sig i retning af right on crime. Hvorfor gør de det? Det er fordi, at det er måden at få færre ofre for kriminalitet på og spare skatteborgernes penge.”

Af Søren Gregersen


Se tallene her:

Europarådets rapport 2018 (se side 77)
Europarådets rapport 2015 (se side 138)


Mangler der 500 fængselsbetjente?