04.07.2024

Belægget stiger til 105 procent i år

Der bliver brug for flere kreative løsninger, hvis Kriminalforsorgen skal finde plads til alle indsatte.

Det er slemt nu, men det bliver endnu værre. Sådan lyder det optimistiske budskab fra justitsministeren.

Kapacitetsudnyttelsen i Kriminalforsorgen forventes at komme over 105 procent i år. Der bliver tale om et historisk højt overbelæg.

En af årsagerne til det kommende pres er coronaepidemien, som har medført et tilsigelsesstop i vinter. Derfor er der nu en kø af dømte, som bliver kaldt til afsoning.

Nick Hækkerup er opmærksom på, at situationen er presset: ”Kriminalforsorgen er markant udfordret med for få fængselspladser. Derfor er der behov for, a t vi her og nu genaktiverer nogle af de pladser, der ellers har været lagt i dvale,” siger han i en pressemeddelelse.

Til juni genåbner Møgelkær Fængsel med 66 pladser. Desuden åbnes der 10 ekstra pladser i Jyderup, når fængslet til september tages i brug som kvindefængsel, og der åbner 18 pladser i Nyborg Fængsel.

I alt 94 nye pladser i år, som kommer oven i de 521 pladser, som Kriminalforsorgen har åbnet siden 2018.

Fængsler og arresthuse har været overfyldte siden 2018. Det er aftalt politisk, at man maksimalt må belaste 96 procent af fængslernes kapacitet og 95 procent af arresthusenes kapacitet. Kilde: Kriminalforsorgen

Fyldt op i fængsler og arresthuse
Men til trods for de mange nye pladser, er der overfyldt i institutionerne.

Belægget har ligget på 100 procent i Kriminalforsorgen i de seneste tre år i træk. Det er ellers politisk bestemt, at Kriminalforsorgens kapacitet ikke må presses til mere end 95 procent i arresthusene og 96 procent i fængslerne.

I øjeblikket ser det værst ud i de lukkede fængsler og arresthusene. Her har belægget ligget på 102 procent i gennemsnit i årets første fem måneder.

Det kan for eksempel mærkes i Storstrøm Fængsel, som kører med dobbeltbelæg på arrestpladser og forbereder dobbeltbelæg på lukkede pladser.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Jesper Dalbye kalder situationen fuldstændig vanvittig: ”De bliver nødt til at sætte en stopklods i nu. Vi kan ikke tage imod flere indsatte. Det her slider folk op. Samtidig er vi i stigende grad afhængige af elever til at dække vagter. Det kan man ikke byde dem,” siger han.

Vi kan ikke tage imod flere indsatte. Det her slider folk op, siger Jesper Dalbye fra Storstrøm Fængsel.

Endnu flere i dobbeltbelæg
Når belægget i løbet af året stiger til 105 procent, vil det ifølge Kriminalforsorgen ske ved at bruge dobbeltbelæg i endnu højere grad.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, mener, grænsen er nået for, hvor mange indsatte, man kan placere sammen to og to.

”Dobbeltbelæg må være noget, vi tyer til i akutte situationer, når der for eksempel kortvarigt er fyldt op i et lille arresthus. Nu bruger Kriminalforsorgen det efterhånden i alle institutioner. Det er uacceptabelt,” siger han.

Formanden understreger, at både Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Europarådets Torturkomité er kritisk over for brugen af dobbeltbelæg.

”Når du placerer to indsatte på celler på otte kvadratmeter, så er der kun fire kvadratmeter til hver mand inklusiv seng og møbler. Er det måden, v i vil drive vores straffesystem på i Danmark?”

Af Søren Gregersen


Telefonbokse, rengøringsrum og gamle kontorer. Alt kan bruges.