04.07.2024

5.000 indsatte om to år

Strafskærpelser og corona-kriminelle kommer til at overfylde fængslerne endnu mere. Allerede i 2023 vil der være flere end 5.000 indsatte i det daglige belæg ifølge Kriminalforsorgens prognose.

De fleste er nok med på, at der kommer flere indsatte, men måske er alle ikke opmærksom på, hvor hurtigt de vil vælte ind ad døren.

Kriminalforsorgen forventer, at fangetransporterne ankommer med tredobbelttempo i de kommende to år. Allerede i 2023 forventer man over 5.000 indsatte.

Stigningen fortsætter i 2024 og 2025, så man kommer op på omkring 5.250 indsatte.

Det er omkring 1.000 flere end i dag. Svarende til tre gange Nyborg Fængsel.

Hvor skal de sidde henne?

Vi har spurgt i Kriminalforsorgen, som dog henviser til flerårsaftaleforhandlingerne.

”Det er ingen hemmelighed, at Kriminalforsorgen er udfordret af stigningen i antallet af indsatte. Det udfordrer os på kapaciteten og lægger et stort pres på vores medarbejdere, som hver dag løfter en stor og vigtig opgave og får tingene til at fungere i en svær tid. Lige nu forhandles der om en ny flerårsaftale, der definerer rammerne for de kommende år, og dermed adresserer flere af vores væsentlige udfordringer med belæg, bemanding og kapacitet. Vi afventer situationen og ser frem til den nye aftale,” skriver Kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen.

De mange nye indsatte vil komme fra yderligere strafskærpelser, herunder strafskærpelser som følge af Covid-19-epidemien.

Omkring en fjerdedel af stigningen ventes alene at komme fra corona-kriminelle. I omegnen af 250 indsatte.

1.500 flere fængselsbetjente
Med en normering på 1,5 indsat pr. betjent er der behov for 3.500 fængselsbetjente om fire år. Det er 1.500 flere end i dag.

Selv med den mest vellykkede rekrutteringsindsats bliver det meget vanskeligt at øge bemandingen med 375 om året. I ni år i træk har afgangen af betjente nemlig været større end tilgangen.

En af årsagerne til problemerne er, at den sidste flerårsaftale byggede på en forkert forudsigelse. Aftalen blev baseret på en såkaldt flad prognose for fangetallet. Man forventede flere indsatte, men ikke så mange.

Den flade prognose burde dog have været en stejl. Der kom 500 flere indsatte (oven i det daglige belæg) end ventet. Årsagen er blandt andet, at der er kommet længere straffe. Folketinget har vedtaget over 100 strafskærpelser de seneste ti år. Et eksempel er bandepakke I, II og III, som har øget antallet af bandekriminelle bag tremmer.

Fangetallet er altså langt højere end ventet. Samtidig er bemandingen faldet med over 300 fængselsbetjente, siden aftalen blev indgået i 2017 – trods et mål om det modsatte.

Af Søren Gregersen

 Hvorfor er der kommet flere indsatte end forventet?
Det skyldes strafskærpelser og den underliggende strukturelle udvikling.
Hvorfor kommer der endnu flere?
Flere strafskærpelser, herunder forøget straflængde for coronarelateret kriminalitet. Det gælder især i perioden 2022-2024.

Hvad gør man, når corona-forbryderne er færdige med at afsone?
Vi har spurgt Kriminalforsorgen, men de afventer flerårsaftaleforhandlingerne.

120 %
Så højt vil belægningsprocenten være i Kriminalforsorgen i 2025, hvis der ikke kommer flere pladser.

Hvor mange pladser mangler der?
Der mangler 1.000 pladser, hvis Kriminalforsorgen skal rumme 5.250 indsatte i stedet for de nuværende 4.200. Der er aktuelt planlagt 29 nye pladser i Køge Arrest og Horserød Fængsel og 100 i Ringe. Og der er planer om flere pladser i Sønder Omme Fængsel og Nyborg Fængsel.

Hvor mange pladser er allerede åbnet?
Siden 2017 er der åbnet over 500 pladser ved; for det første at genåbne pladser som for eksempel i Møgelkær Fængsel og Assens Arrest; for det andet ved at “kapacitetsoptimere” som man for eksempel har gjort ved at etablere dobbeltbelæg i cellerne i Nykøbing Fængsel og indrette celler i besøgslokaler, kondirum og telefonbokse rundt omkring; og for det tredje ved at etablere nye pladser. Eksempelvis er Vestre Fængsel blev udvidet med en ny bygning.


Siden sommer har 43 fængselsbetjente forladt jobbet