04.07.2024

Vigtigt signal fra ministerens side

Justitsministerens taskforce er i dag kommet med en række forslag, som på kort og lang sigt vil gøre dagligdagen mere sikker for vores kollegaer.

Det er et meget vigtigt signal fra Søren Papes side.

Vi har i gennem flere år råbt op om, at fangerne er blevet mere voldsparate. Og Kriminalforsorgen har været træge med at få sikkerheden på dagsordenen. Devisen har været: Vi gør, som vi plejer. Så går det nok.

Nu siger ministeren til Kriminalforsorgen: ”Det her kan I gøre bedre.”

Virkeligheden har desværre overhalet Kriminalforsorgen. Den daglige sikkerhed må og skal være i fokus på alle niveauer i organisationen. Det kræver en hel del både af os selv og vores arbejdsgange.

Livet på fængselsgangen vil helt naturligt ændre sig med bodycams, mere overvågning, mere sikkerhedsregistrering og så videre.

Slut med endeløse visitationer
Det er glædeligt, at ministerens taskforce har lyttet til, at de endeløse visitationer ud i det blå, erstattes med risikobaserede visitationer. Det vil hjælpe en del på humøret flere steder.

Bliver Kriminalforsorgen så pludselig fra i morgen en langt mere sikker arbejdsplads? Næppe. De nye tiltag kan ikke stå alene. Der skal ske alvorlige opstramninger i måden, vi ansætter på, og ikke mindst skal det sikres, at vi er nok på vagt til at løse opgaverne. Derfor er det positivt, at Kriminalforsorgen nu er gået så vidt som til at indrømme, at de har ansat for lidt.

Vi skal selvfølgelig også huske på, at flere på vagt ikke er nok. Det handler i lige så høj grad om personkendskab, måden at håndtere dagligdagen på, klare arbejdsbeskrivelser og ikke mindst fjernelse af alenearbejde fra de lukkede afdelinger.

Bemandingssituationen
I samarbejde med Kriminalforsorgen er der udarbejdet en række tiltag, som både skal styrke rekrutteringen, men i lige så høj grad sikre den daglige postbesættelse. Vi har alt for længe måtte finde os i vilkårlighed, rejser rundt i landet, overarbejde i mængder der aldrig er set før og en mangelfuld styring af hele personaleområdet.

Vi skal finde ro og tid til, at det daglige arbejde kan foregår i sikre rammer med en godkendt vagtplan, hvor overarbejde er undtagelsen, og hvor tvangsrejser rundt i landet og manglende rekruttering undgås.

Hvis vi skal lykkes med at skabe en sikker Kriminalforsorg, skal vores faglighed, vores sammenhold og ikke mindst vores personlige sikkerhed være i centrum. De nye initiativer er et skridt på vejen.