04.07.2024

Vidner og tiltalte bliver nu indkaldt via e-boks

Hvis man skal i retten som vidne eller tiltalt, bliver man nu forkyndt igennem en digital meddelelse. Som noget nyt overtager domstolene nemlig opgaven med at indkalde til landets retssale fra politiet, og de vil altså gøre det elektronisk.

Måske på baggrund af Kriminalforsorgens begrænsede succes med at indkalde afsonere via e-boks, har Domstolsstyrelsen lavet en backup-løsning, der sikrer at vidner og tiltalte faktisk får meddelelserne om at møde i retten.

Hvis modtageren ikke åbner, flytter eller sletter sin meddelelse fra retten, får han eller hun et telefonopkald fra retten. Hvis retten hverken kan komme igennem med Digital Post eller på telefonen, risikerer modtageren at få besøg af en stævningsmand på hjemmeadressen eller på arbejdspladsen.

Læs mere om ændringen her.