04.07.2024

”Vi skal undgå, at vi bliver lige så pressede, som vores kollegaer inde bag murene”

Ny tillidsrepræsentant for transportbetjentene.

Peter Rasmussen har både været murer og arbejdet på et socialpædagogisk opholdssted. Siden 2019 har han været transportbetjent

i transportenheden i København. Det fag vil han nu prøve at styrke som tillidsrepræsentant for alle transportbetjente.

”Jeg har altid godt kunne lide at tage en udfordring op og gøre en forskel. Det er spændende at være med til at udvikle en ny arbejdsplads. Vi er jo stadig en meget ung institution,” siger han.

Han peger på, at der er en del, som kan forbedres i forhold til transportbetjentenes arbejdsvilkår. Der er nemlig mange sygedage i personalegruppen.

”Vores sygefravær er meget højt – det næsthøjeste i alle institutioner – det viser, at selvom vi er glade for jobbet, så har vi nogle seriøse arbejdsmiljøproblemer. Vi skal undgå, at vi bliver lige så pressede, som vores kollegaer inde bag murene. Jeg vil arbejde for generelt at styrke trivslen i jobbet.”

Vi vil gerne hjælpe inde i institutionerne, men vi skal ikke bare være billig arbejdskraft, siger Peter Rasmussen

Flere tillæg, tak
Løn er et andet emne, som Peter Rasmussen interesserer sig for. Han mener, lønniveauet er for lavt i forhold til det ansvar, der er i jobbet og ser derfor frem til lokallønsforhandlingerne.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at den seneste overenskomstforhandling ikke kastede meget af sig, hvilket også kom klart til udtryk ved, at 98,5

procent af Fængselsforbundets medlemmer stemte nej til forliget. Jeg håber, at vi får et godt resultat ved Nylønsforhandlingerne i december.”

Han vil samtidig arbejde for at styrke ansættelsesvilkårene og håber, at transportbetjentene bliver ansat som tjenestemænd i stedet for den nuværende overenskomstansættelse.

”Vi har et stort ønske om at blive tjenestemandsansat. Det vil stille os bedre, hvis der sker noget med os i arbejdstiden. Og det betyder også, at vi kan bruges bredere i Kriminalforsorgen. Vi vil gerne hjælpe inde i institutionerne, men vi skal ikke bare være billig arbejdskraft. Det skal være under ordentlige vilkår.”

Udvikling i jobbet
Da transportbetjentene blev oprettet som stillingskategori for fire år siden, var der stor søgning til jobbet. Siden er tilstrømningen dog svundet noget ind.

Det seneste hold var ikke fyldt op. Der var kun ti elever.

”Vi har brug for flere kollegaer. Vi har lige sendt 20 kollegaer til merituddannelsen som fængselsbetjent, så ti dækker ikke behovet. Selvom det er dejligt, at de 20 kan komme ind og hjælpe vores pressede kollegaer inde i fængslerne, efterlader det et hul, vi skal have dækket i  transport-enheden.”

Han mener, Kriminalforsorgen bærer et stort ansvar i arbejdet med at tiltrække flere til jobbet. ”Det er vigtigt, at man sørger for, at jobbet som transportbetjent udvikler sig og bliver mere attraktivt. Der skal være mulighed for videreuddannelse, udvikling i jobbet og træning i arbejdstiden,” siger Peter Rasmussen.

Af Søren Gregersen