04.07.2024

Vi har brug for stiksikre veste

Jeg sætter mine kollegaers og min egen sikkerhed højt. Højere end noget andet i mit arbejde. Og det har nu igennem et stykke tid undret mig meget, at vi ikke har adgang til stiksikre veste og handsker. Veste til brug for transporter med bandemedlemmer eller andet godtfolk, hvor der kunne være en risiko for at havne i håndgemæng med knive og lignende. Handsker til brug for visitationer på celler og personlige genstande. Jeg har tidligere arbejdet som sikkerhedsvagt ude i det civile erhvervsliv, og her var der for mig som medarbejder adgang til både veste og handsker.

Vi skal passe på med at råbe ’ulven kommer’, og vi skal passe på ikke at blive for paranoide og se farer overalt, men det synes jeg nu heller ikke, jeg gør. Jeg har bare et ønske om ikke at komme til skade i tjenesten.

Stiksikre veste er efterhånden (efter min mening) en nødvendighed. Jeg har hørt en del af mine kollegaer fortælle historier om en transport med et bandemedlem til retten, hvor man blev mødt af et talstærkt politiopbud med maskinpistoler og skud-/stiksikre veste. Imens har vi så vores flotte tynde skjorter på.

Stiksikre handsker skulle kunne bruges ved cellevisitationer og visitationer af indsattes tøj og lignende. Man ved aldrig, hvad man kan støde på af skarpe ting og sager. Og, ja, jeg ved godt, man aldrig skal placere sine hænder på steder eller områder, man ikke kan se, men man kan jo stadig være uheldig.

Stiksikre handsker ville også kunne bruges i eventuelle magtanvendelser, og ville være brugbare imod angreb med skarpe genstande og lignende.

Mine spørgsmål er nu; er det noget I som fagforening er enige i? Har problemstillingerne været rejst før? Hvad kan der gøres for at dette implementeres overalt i Kriminalforsorgen? Jeg har hørt rygter om, at stiksikre veste allerede bruges af visse fængsler?

Hilsen
Michael S. Jensen
Fængselsbetjent, Statsfængslet i Ringe.

———————————————————————————————————-

Hej Michael

Fængselsforbundet er enig med dig i, at alle lukkede fængsler og arresthuse bør ha ve adgang til stiksikre veste. Det skal ikke kun være de få steder, hvor det er i dag. Vi har rejst sagen over for Koncern Sikkerhed.

Med venlig hilsen
Kim Østerbye
Forbundsformand