04.07.2024

Der er en hård, men hjertelig tone i metalværkstedet i Horserød Fængsel, siger værkmester Kim Stæhr (tv.).

Værkmestrene samarbejder godt med de indsatte 

Ni ud af ti værkmestre i Kriminalforsorgen har gode relationer til de indsatte. ”Man har jo et helt andet syn på hinanden, når man ikke er i blåt tøj,” lyder det blandt andet i Fængselsforbundets værkmesterundersøgelse.

Som det fremgik af seneste fagblad, oplever værkmestrene stigende arbejdspres og manglende anerkendelse. Men der er lyspunkter i jobbet: Forholdet til de indsatte er nemlig godt.

I Fængselsforbundets værkmesterundersøgelse svarer 93 procent af værkmestrene, at de enten har gode eller meget gode relationer til de indsatte. Omvendt vurderer blot tre procent af de 212 værkmestre, der har deltaget i undersøgelsen, at relationerne er dårlige.

Det positive forhold skinner igennem i undersøgelsens kommentarfelter.

En værkmester skriver for eksempel: ”Jeg har altid haft et godt forhold til de indsatte.”

En anden skriver: ”Jeg har stort set et rigtigt godt forhold til alle indsatte, men jeg gider også lytte til dem.”

Værkmestrene peger på, at det hjælper på stemmeningen, at de primært har med det bløde at gøre i Kriminalforsorgens opgaveportefølje. Sikkerhedsopgaven overlades for det meste til fængselsbetjente.

En værkmester formulerer det på denne måde: ”Man har jo et helt andet syn på hinanden, når man ikke er i blåt tøj.”

Det er OK, hvis de kalder mig et fjols
Kim Stæhr, der er værkmester på metalværkstedet i Horserød Fængsel, genkender billedet. Han siger, at værkmestre og indsatte taler med hinanden i hverdagen, som man gør det på alle andre arbejdspladser.

”Tonen er, som den også er ude i byen. Vi kalder en skovl for en skovl. Og hvis nogen siger, at jeg er et fjols, er det OK, så længe de kan argumenterer for det.”

Samarbejdet glider derfor godt i hverdagen på værkstedet, hvor to værkmestre og tolv indsatte blandt andet producerer hæve-sænke borde og skilte til skovene for Naturstyrelsen.

”Jeg synes, de indsatte er fantastiske, så længe de overholder reglerne. De ved, hvor de har mig,” siger Kim Stæhr.

Kim

Trusler og belastende situationer
Selvom relationerne for det meste er positive mellem indsatte og værkmestre, går det nogle gange galt. I værkmesterundersøgelsen svarer 23 procent, at de har oplevet trusler fra indsatte i løbet af de seneste 12 måneder.

Værkmestrene beretter ikke om voldsomme overfald, men om trusler i den lette ende som ubehagelige kommentarer og dumme bemærkninger.

En af hovedårsagerne er ifølge værkmestrene, at klientellet er blevet dårligere – og at det påvirker relationerne negativt.

”I jobbet er der altid pædagogiske og kognitive udfordringer, men det er en del af jobbet. Har haft indsatte med psykiske sygdomme. Det kan indimellem godt trække tænder ud, men igen… belastende situationer er en del af konceptet,” skriver en værkmester.

Men til trods for disse udfordringer er samarbejdet dog positivt langt det meste af tiden.

Af Søren Gregersen

Udklip

Et meget stort flertal af værkmestrene oplever et godt samarbejde med fangerne (Kilde: Fængselsforbundets værkmesterundersøgelse).