04.07.2024

Tre magtanvendelser dagligt

I gennemsnit er der tre magtanvendelser i Kriminalforsorgen hver dag. I alt var der 1.186
magtanvendelser i 2022. Det er samme niveau som året før. Københavns Fængsler har flest med over 400 i 2022. Derefter kommer Enner Mark Fængsel med 126 og Nyborg Fængsel med 101.