04.07.2024

Transportbetjentelev blev bedt om at betale SU tilbage

Transportbetjente må tjente op til 40.000 kroner i de måneder, hvor de ikke får SU. Det havde Uddannelses- og Forskningsstyrelsen misforstået og bad en elev betale SU’en tilbage. Kravet er nu frafaldet, efter Fængselsforbundet gik ind i sagen.

Før 2022 stod den kun på SU i skoleperioderne, når man uddannede sig til transport- og fængselsbetjent. Til gengæld måtte man gerne tjene fuld løn, uden at det ramte SU’en, når man var i praktik.

Denne detalje havde Uddannelses- og Forskningsstyrelsen misforstået for en transportbetjent fra Nordjylland. Derfor blev han bedt om at betale SU tilbage.

Styrelsen mente, han havde tjent for meget, men det måtte han gerne.

Transportbetjente er nemlig – ligesom fængselsbetjente – på den såkaldte høje sats for friløb. Den høje sats betyder, at man i 2021 måtte tjente 38.664 kroner i måneder, hvor man ikke var på SU. Fængselsforbundet har mindet styrelsen om, at afgørelsen i transportbetjentens sag var forkert.

Forbundssekretær Henrik Thøgersen forklarer: ”Vi har hjulpet vores kollega med at gøre indsigelse i forhold til modregningen i hans SU. Transportbetjentelever har ret til at tjene det høje beløb, når de er i praktik. Styrelsen mente, det kun er fængselsbetjentelever, som var på den høje sats, men det er selvfølgelig en misforståelse.”

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu erkendt fejlen og frafaldt kravet til eleven. Han skal altså ikke betale SU tilbage alligevel. Henrik Thøgersen opfordrer andre transportbetjente, som får samme krav om tilbagebetaling, til at henvende sig til forbundet, så der også gøres indsigelse i deres sag. ”Ring eller skriv til forbundet, så hjælper jeg gerne,” siger han og tilføjer: ”Der er allerede flere kollegaer, som har fået hjælp.”

Af Søren Gregersen


SÅDAN TJEKKER DU
Tjek om du har fået brev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvor der står, at din indkomst overstiger dit fribeløb. Det gælder årene 2019, 2020 og 2021. Hvis det fremgår, at du står i den mellemste sats, så har du en sag. Du skal være i den højeste sats. Indkomstgrænserne fremgår her.