04.07.2024

Transkønnet vil sidde i kvindefængsel

Hvad stiller Kriminalforsorgen op med en voldtægtsforbryder, som biologisk set er en mand, men opfatter sig selv som kvinde? Det har Østre Landsret netop taget stilling til.

Den indsatte havde lagt sag an mod Kriminalforsorgen, fordi hun mener, at hendes menneskerettigheder bliver krænket.

Hun skiftede juridisk køn i 2015, men afsoner i Herstedvester Fængsel. Hun er 62 år, og har ikke fået foretaget en kønsskifteoperation. Hun er altså fysisk en mand. Kvinden vil alene visiteres af kvindeligt personale og ikke afgive urinprøve i nærvær af mandligt personale. Desuden vil hun ikke være i en mandeafdeling, og mener Kriminalforsorgen skal betale hende en godtgørelse på 80.000 kroner. Sagen blev afvist af Københavns Byret sidste år. Kriminalforsorgen blev dog bedt om at omtale kvinden som ‘hun’ og ‘hende’.

Landsretten har den 24. maj valgt at stadfæste dommen fra byretten. Østre Landsret har lagt til grund, at den indsatte er farlig og udgør “en ikke ubetydelig sikkerhedsmæssig risiko for de kvindelige indsatte”, skriver landsretten i dommen.

Da kvinden var mand, blev han to gange dømt for en særlig farlig voldtægt mod en kvinde.