04.07.2024

Tillykke, kære fagblad

Det var ikke bare fordi, at Fængselsforbundet manglede et sted at formidle sine støvede mødereferater, at fængselsbetjent L. Bech-Mathiesen tog initiativ til fagbladet Fængselsfunktionæren i april 1917.

Redaktøren havde større planer med bladet.

Bech-Mathisen boede i et gammelt bindingsværkshus på Slotsgade i Nyborg lige over for slottet. Måske
har han ladet tankerne vandre, mens han nød udsigten fra huset.

I den allerførste artikel har han i hvert fald klare tanker for fagbladets fremtid. Bladet skulle både samle medlemmerne og gøre opmærksom på de mange ting, som burde forbedres.

”Vort Blad skal være et Værn for vore interesser,” skriver han.

Der er grund til at takke en mand, som med energi og lidenskab formulerede den redaktionelle linje, der har været et pejlemærke for bladet lige siden.

Gennem 100 år har fagbladet været ramme om det kollegiale fællesskab og
varetagelse af medlemmernes interesser.

Og selvom bladet nu er blevet en gammel dame, er dets formål lige så sprællevende som i 1917. Arbejdet med at fylde siderne med relevant stof – som bliver læst flittigt af medlemmer, mediefolk og beslutningstagere – fortsætter ufortrødent.

Tak til de mange, som har ydet en kæmpe indsats i årenes løb.

Tak til redaktører, skribenter, journalister, fotografer, typografer og grafikere for jeres stædighed og ildhu.

Og tak til de mange chefer, politikere og ministre som har lagt ryg til fagbladets kritiske røst. Nogle gange velfortjent, andre gange måske ikke. Men altid i en god sags tjeneste.

Tillykke med fødselsdagen, kære fagblad!

Kim Østerbye
Forbundsformand