04.07.2024

Sygesamtaler har begrænset effekt

Tonen er normalt god ved sygefraværssamtalerne, men for mange er samtalerne ikke en hjælp i forhold til at komme i arbejde igen. Det viser en spørgeskemaundersøgelse i Midt- og Nordjylland.

Halvdelen af de medarbejdere, som er blevet indkaldt til en sygefraværssamtale, oplever ikke, at samtalen bragte dem hurtigere tilbage til jobbet.

Sådan er resultatet i en spørgeskemaundersøgelse, som Fængselsforbundet har gennemført i Område Midt- og Nordjylland i efteråret 2016.

I Kriminalforsorgens sygefraværshåndbog står der ellers, at ’under sygefraværssamtalen skal arbejdsgiveren finde frem til, om der er mulighed for, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage’.

Men det mål bliver ofte ikke indfriet.

”Samtalen var spild af alles tid, men det er jo altid hyggeligt at snakke med folk,” skriver en kollega fra Kragskovhede Fængsel i undersøgelsens kommentarfelt.

Og et medlem fra Enner Mark skriver: ”Jeg følte, at samtalen blev afholdt, fordi man skulle, og ikke af egentlig interesse.”

Det er Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Brian Hedensted, som har iværksat undersøgelsen for at få et billede af, om samtalerne fungerer, som de skal.

Han er ikke overrasket over, at mange samtaler har begrænset effekt: ”En del samtaler afholdes, fordi sådan er reglerne, men en medarbejder der er syg på grund af kræft eller et brækket ben, kommer næppe hurtigere retur på grund af en sygesamtale,” siger Brian Hedensted.

Kun 29 procent vurderer i undersøgelsen, at deres samtale var med til at få dem hurtigere tilbage til jobbet. I deres tilfælde er der blevet iværksat initiativer som for eksempel
nedsat tid, særlige hensyn eller skåneposter.

Dialog eller forhør
Sygefraværssamtalerne skal også styrke dialogen mellem den sygemeldte og arbejdspladsen. Dette mål er vigtigt, understreger Brian Hedensted: ”Det er noget, vi hele tiden skal være opmærksomme på.

“Det er uhyre vigtigt, at samtalerne opleves som seriøse af medarbejderne. At de er i centrum, at der bliver lyttet til dem, og at man i fællesskab får fundet den rigtige løsning.”

Og heldigvis ser dette mål ud til at lykkes i de fleste tilfælde. 69 procent oplever nemlig en god tone ved samtalen. 66 procent oplever, at der blev lyttet til dem. Og 57 procent vurderer, at samtalen var god i sin helhed.

”Min afdelingsleder var hjælpsom og forstående,” skriver et medlem fra Kragskovhede Fængsel.

Ligesom et medlem fra Institution Skjern Å skriver: ”Samtalen var god, og de imødekom mit ønske om luftforandring.”

Det er dog ikke alle, som har haft en positiv oplevelse.

”Jeg fik en følelse af, at de ikke troede på, at jeg havde været syg,” skriver et medlem fra Kærshovedgård.

Og et medlem fra Enner Mark Fængsel skriver: ”Det føles som om, at lederen bare vil have det overstået.”

Hun foreslår, at man forbedrer sygefraværssamtalerne ved at lægge mere vægt på dialog frem for forhør: ”Jeg synes, det skal gøres mere afslappet. Folk føler de skal til forhør, når de kaldes ind. Det er ikke en rar følelse.”

Fokus på området
HR-chef i Område Midt- og Nordjylland Jette Severinsen er glad for, at de fleste medarbejdere har en god oplevelse ved samtalerne.

”Det er meget positivt,” siger hun og understreger, at man arbejder videre med at kvalificere samtalerne: ”Vores forventning er derfor, at flere medarbejdere vil opleve en god dialog fremover.”

Brian Hedensted deler denne forventning: ”Et konstant fokus vil forhåbentligt medvirke til en kulturændring omkring det at snakke sygefravær. Kollegaerne skal ikke have en opfattelse af, at det er farligt at komme til en sygesamtale. Det er en fællesopgave for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere,” siger han.

At mange medarbejdere oplever, at deres sygefraværssamtaler ikke hjælper dem hurtigere tilbage, er beklageligt, siger Jette Severinsen: ”Nogle gange er det ikke muligt at få medarbejderen tilbage hurtigere. Men det er min opfattelse, at den gode kontakt er det vigtigste. Det betyder naturligvis
ikke, at der ikke er et forbedringspotentiale. Det har været givende med en spørgeskemaundersøgelse til refleksion og selvransagelse i forhold til, hvad vi kan gøre bedre for medarbejdere, der ender i sygemelding,” siger hun.

Samme undersøgelse i Syddanmark
Det er anden gang, at Fængselsforbundet har spurgt sine medlemmer om dette emne. For et år siden blev den samme undersøgelse gennemført i Område Syddanmark. Resultaterne fra de to undersøgelser adskiller sig ikke meget fra hinanden. Der er dog forskelle.

Hvor 69 procent oplevede en god tone ved samtalen i Midt- og Nordjylland, var det eksempelvis kun 49 procent i Syddanmark for et år siden.

Af Søren Gregersen