04.07.2024

Sidste fange forlader Vridsløselille

Sidste fange forlader Vridsløselille

Der sidder ikke flere og afsoner en frihedsstraf i Statsfængslet i Vridsløselille efter i dag. De indsatte på behandlingsafdelingerne Kongens Ø og Halvøen, der rummer de allersidst dømte, bliver nemlig flyttet i skrivende stund. Derfor er det første gang i 157 år, at fængslets celler er tømt for kriminelle.

Helt tomt er der dog ikke. Fængslet er nemlig en af de institutioner, der er med til at håndtere flygtninge, som kommer til landet. Lige nu opholder godt 60 flygtninge sig derfor bag murene.

De er tilbageholdt i henhold til udlændingeloven. Det vil sige, at de opholder sig ulovligt i landet, da de hverken har opholdstilladelse eller vil søge asyl. De afsoner altså ikke en dom som de tidligere ordinære indsatte.

Det er planlagt, at fængselsområdet skal kunne rumme op til 1.000 flygtninge – blandt andet ved at opføre telte på boldbaner og udnytte pladsen i pavillonerne på matriklen. Den normale kapacitet i fængslet er på 241 pladser.

Nedlukningen af det gamle statsfængsel var oprindelig planlagt til 2017, men blev brat påbegyndt i november 2015. I dag – knap to måneder senere – bliver der altså definitivt sat punktum for en vigtig del af dansk fængselshistorie.