04.07.2024

Rygeforbud – hvad betyder det præcist?

Fra 1. april indfører Kriminalforsorgen rygeforbud. Forbuddet betyder, at der ikke længere må ryges på cellerne.

Her er, hvad vi ved om den praktiske udformning af forbuddet:

  • Der bliver forbudt at opbevare tobak i cellerne. Tændstikker og lighter må man dog gerne have.
  • Tobaksvarer skal opbevares i aflåste skabe. Hver indsat får sit eget skab.
  • De enkelte institutioner fastsætter regler for rygning udendørs.
  • Indsatte tilbydes gratis rygestopkurser.
  • Indsatte får adgang til at købe erstatningsprodukter hos købmanden.
  • Indsatte kan få en disciplinærstraf, hvis de overtræder rygeforbuddet.