04.07.2024

Færre på vagt i de lukkede fængsler

Der er færre betjente på vagt i de lukkede fængsler, samtidig stiger fangetallet.

Hvis man tror på, at der er en sammenhæng mellem antallet af fængselsbetjente og Kriminalforsorgens muligheder for at løse sine opgaver, må man være bekymret for udviklingen i de lukkede fængsler.

Fra 2010 til 2016 er antallet af betjente i de lukkede fængsler faldet med 72 betjente. I samme periode er antallet af indsatte øget.

Det betyder, at der er færre betjente i forhold til indsatte. Hvor der i 2010 var 0,9 betjent per indsat, er tallet i 2016 nu kun 0,7 betjent per indsat.

Det fremgår af et folketingssvar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til formanden for Retsudvalget Peter Skaarup (DF).

Udviklingen kan blandt andet mærkes i Enner Mark Fængsel: ”Vi løber hurtigere og hurtigere,” siger forbundets tillidsrepræsentant Maj-Britt Balle.

Fængslet havde tidligere et transporthold, som også hjalp på afdelingerne. Men holdet er nedlagt, så nu skal afdelingerne selv dække transporterne. Derfor er der nogle gange kun én på vagt på afdelingerne, fordi resten er optaget med transport eller af andre opgaver.

”På papiret ser vores vagtdækning rimelig ud, men sådan er det ikke i virkeligheden,” siger tillidsrepræsentanten.

Billedet er det samme i de andre lukkede fængsler. Samlet set er vagtdækningen forringet med 22 procent i løbet af 6 år i Herstedvester Fængsel, Nyborg Fængsel, Ringe Fængsel og Enner Mark Fængsel.

Nyborg Fængsel har eksempelvis længe lidt under stor personalemangel. Det giver udfordringer, siger tillidsrepræsentant Martin Sørensen: ”Det kan vi tydeligt mærke. Den dynamiske sikkerhed forringes, når der er færre folk til at passe på de indsatte.”

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye er også stærkt utilfreds med udviklingen: ”Kriminalforsorgen har mistet grebet om personalesituationen. Det er uholdbart, at der er stoppet langt flere betjente, end der er ansat. På den måde spilles der hasard med vores medlemmers ve og vel,” siger han.

Han mener, at vagtbemandingen er en forudsætning for at knække voldskurven i fængslerne og skabe et trygt arbejdsmiljø.

”Med færre betjente i de hårdeste fængsler kan politikerne i hvert fald kigge langt efter bedre sikkerhed og succesfuld resocialisering af indsatte.”

Centerdirektør: Der er for få betjente
Ifølge Kriminalforsorgens centerdirektør Ole Hansen er der en række årsager til udviklingen.

”Der er flere fængselsbetjente, som er gået på pension, fået nyt job og så videre, end vi har ansat nye fængselsbetjentelever, og det har givet et fald gennem naturlig afgang. Ikke mindst er sygefraværet steget, og dermed er der i praksis færre fængselsbetjente til at dække vagtplanerne. Samtidig er to af vores fængsler overgået til at have operatøropgaver for Udlændingestyrelsen, og det binder omkring 80 fængselsbetjente til udlændingeopgaverne,” siger Ole Hansen.

Konsekvensen er, at der nu mangler betjente: ”Der er for få uniformerede medarbejdere til at besætte antallet af vagter. Derfor dækkes vagtplanerne gennem overarbejde. Desuden sørger vi for at udlåne og udstationere fængselsbetjente til de fængsler og arresthuse, der har størst behov – blandt andet Nyborg Fængsel,” siger centerdirektøren.

Nye initiativer
Centerdirektøren forventer at løse den akutte situation i de kommende måneder. Målet er derfor at ansætte 140 nye fængselsbetjente i 2017 og skærpe opfølgningen på sygefravær.

”Vi har i koncernledelsen lagt en plan for håndteringen af bemandingssituationen i fængslerne, så vi så vidt muligt kan imødekomme og afhjælpe den trængte personalesituation. Initiativerne i planen er drøftet med Fængselsforbundet og præsenteret på Kriminalforsorgens intranet, og vi har nedsat en koordinationsgruppe, som arbejder med alt det, der skal gøres som følge af planen.”

Ole Hansen oplyser desuden, at der bliver opslået 15 fængselsbetjentstillinger på Nyborg Fængsel, så basisbemandingen øges.

Af Søren Gregersen

 Note: Indsatte og fængselsbetjente i Enner Mark Fængsel, Herstedvester Fængsel, Nyborg Fængsel og Ringe Fængsel.