04.07.2024

Psykolog: Alenearbejde øger risikoen for stress og depression

Der vil altid være risiko for overfald i et fængsel, men hvis man samtidig føler sig utryg, er der meget større risiko for stress og belastningsreaktioner. 

Det er ikke nødvendigvis et problem at arbejde alene. I mange jobfunktioner fungerer det godt. Men hvis man arbejder i et risikojob, bør arbejdsgiveren være påpasselig med at bruge denne arbejdsform. Det siger Lars Peter Andersen, der er psykolog på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Han forsker i vold, og ser alenearbejde som en faktor, som øger utrygheden i jobbet. Og det er et problem, for selvom man ikke bliver overfaldet, er alene angsten for vold en belastning i jobbet.

”Hvis man arbejder på et sted, hvor der er risiko for vold, er der stor forskel på belastningen for den enkelte medarbejder, alt om man føler sig tryg eller utryg i hverdagen. Er man utryg øges risikoen for stress og belastningsreaktioner som for eksempel depression,” siger Lars Peter Andersen.

Han peger på, at jobbet som fængselsbetjent falder ind under to af Arbejdstilsynets tre kriterier for risikojob. Det gælder arbejdsfunktioner, hvor medarbejderen udfører kontrol- og magtfunktioner og arbejdsfunktioner, hvor medarbejderen kommer i kontakt med potentielt udadreagerende eller voldsomme personer.

”Begge disse elementer gør sig gældende i jobbet som fængselsbetjent,” siger forskeren: ”De arbejder med mennesker, som er pressede og har svært ved at håndtere vrede. Der er tale om mennesker, som nemmere reagere fysisk.”

Derfor er det vigtigt, at Kriminalforsorgen har procedurer, som sikrer, at alenearbejdet påvirker medarbejderne mindst muligt.

”I tilspidsede situationer er det utrygt at være alene på arbejde. Det gør medarbejderen ængstelig, hvis han eller hun går rundt med et ’hvad nu hvis’ hele tiden. Og man ved jo, at det er nemmere at forebygge overfald, hvis man er flere medarbejdere til stede. Jeg formoder, at Kriminalforsorgen har procedurer, som tager hånd om denne udfordring,” siger Lars Peter Andersen.

Af Søren Gregersen

Arbejdstilsynets vejledning om vold: Risiko for vold kan opstå i forbindelse med…

  • Arbejdsfunktioner, hvor medarbejdere udfører en kontrol- eller magtfunktion. Det kan fx være ved arbejde i politiet, fængsler, kommunal administration, skoler, psykiatriske behandlingstilbud, flygtningecentre, ved billetkontrol i offentlige transportmidler og som parkeringsvagt eller pantefoged.
  • Arbejdsfunktioner, hvor medarbejdere kommer i kontakt med potentielt udadreagerende eller voldsomme personer. Det kan fx være ved arbejde i bo- eller dagtilbud for mennesker, der er psykisk udviklingshæmmede, demente eller psykisk syge.

Læs også: Arbejdstilsynet udsteder påbud til Ringe Fængsel blandt andet på grund af alenevagter