04.07.2024

Politisk opbakning til fuld løn under uddannelse

Der bred støtte til Fængselsforbundets forslag om at genindføre løn under hele uddannelsesforløbet.

Det kan være svært at være på SU, når man har familie og børn. Derfor dropper nogle formentlig ideen om at blive fængselsbetjent, når de hører, at man kun får SU under den teoretiske del af uddannelsen. Derfor foreslår Fængselsforbundet, at man – som tidligere – får løn under hele uddannelsen; også i de ti måneder hvor man er på skolerne i Birkerød og Møgelkær.

Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten bakker op om forslaget, og Socialdemokraterne og De Konservative ser positivt på ideen.

DF’s retsordfører Peter Skaarup siger: ”Vi skylder at række hånden ud til fængselsbetjentene, som vitterligt har en til tider barsk tjans – og som yder en fantastisk indsats for at passe på nogle af landets farligste mennesker. Lad os derfor tilbyde dem løn under uddannelse frem for blot SU. Det vil betyde, at der langt hurtigere kan tiltrækkes nye betjente, herunder nogen med mere livserfaring – altså også flere modne mennesker til jobbet.”

Han mener, at der generelt er brug for bedre ansættelsesvilkår i Kriminalforsorgen: ”Det har længe været et kendt problem, at Danmark lider under en alvorlig mangel på fængselsbetjente. Det må i sagens natur være opslidende at arbejde med til tider voldsomt kriminelle og grænseløse mennesker.”

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund er enig: ”Jeg synes, det er en god idé, hvis eleverne på fængselsbetjentuddannelsen modtager løn, da det vil have en stor betydning både for rekruttering og fastholdelse. I øjeblikket mangler der fængselsbetjente. Derfor er det et vigtigt greb at se på.”

På samme både bakker Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF op om forslaget. Hun har derfor spurgt justitsministeren, hvor meget det vil koste at gennemføre.

Nick Hækkerup svarer, at udgiften vil være cirka 7 millioner kroner årligt, hvis man tager udgangspunkt i et optag på 140 nye elever.

Det synes retsordføreren, er en rimelig udgift for at tiltrække flere elever: ”Jeg synes stadig, det er superrelevant at se på SU for at øge rekrutteringen,” siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

DF’s retsordfører Peter Skaarup siger: ”Vi skylder at række hånden ud til fængselsbetjentene, som vitterligt har en til tider barsk tjans – og som yder en fantastisk indsats for at passe på nogle af landets farligste mennesker. Lad os derfor tilbyde dem løn under uddannelse frem for blot SU. Det vil betyde, at der langt hurtigere kan tiltrækkes nye betjente, herunder nogen med mere livserfaring – altså også flere modne mennesker til jobbet.”

Hun mener samtidig, at det er vigtigt at holde på dem, som optages på uddannelsen: ”Det er mindst lige så vigtigt at se på, hvorfor så mange holder op i Kriminalforsorgen hvert eneste år. Vi kan jo rekruttere nok så mange, hvis ikke vi også kan fastholde. Antallet af elever, der holder op er vokset fra 6 procent i til 29 procent i 2019. Det betyder, at vi taber elever, og derfor må vi også analysere på, hvorfor de ikke holder ved.”

Ministeren vil tage forslaget op
Også justitsminister Nick Hækkerup (S) ser åbent på ideen om bedre aflønning. Han tilkendegiver, at han vil tage SU-spørgsmålet op senere i år, når fængselsbetjentuddannelsen skal revideres.

I sit svar til Karina Lorentzen Dehnhardt skriver han: ”Det fremgår af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi 2018–2021, at der skal gennemføres en generel revision af uddannelsen til fængselsbetjent, hvilket forventes påbegyndt i 2020. Jeg synes, at det vil være naturligt, at spørgsmålet om elevløn under fængselsbetjentuddannelsen indgår som en del af dette arbejde. Det vil sikre, at vi har et samlet grundlag for at vurdere, hvordan vi kan skabe en endnu bedre og mere attraktiv uddannelse som fængselsbetjent.”

Naser Khader er også positiv
Endelig er der også en imødekommende holdning hos Det Konservative Folkeparti.Naser Khader skriver til fagbladet: ”Vi har sympati for ideen, og vi er helt enige i, at det vil gøre uddannelsen mere attraktiv. Vi mener dog, at spørgsmålet skal afklares som en del af en overenskomstaftale.”

Af Søren Gregersen