04.07.2024

Politianmeldelser af fængselsbetjente bliver fremover vurderet af statsadvokaten

Fængselsforbundet kritiserede tidligere på året, at for mange magtanvendelser stemples som vold. Nu indfører Kriminalforsorgen en ordning, hvor statsadvokaten vurderer, om der skal rejses tiltale eller ej.

”Der bliver rejst mange sager om vold, og langt størstedelen af vores medlemmer bliver frifundet, fordi der ikke er noget at komme efter. Det synes jeg, er et stærkt bevis på, at proceduren ikke kører, som den skal.”

Sådan sagde Fængselsforbundets fungerende formand Bo Yde Sørensen tidligere på året i forbindelse med, at forbundet påpegede problematikken i, at mange magtanvendelsessager unødvendigt ender i retten.

Forbundet foreslog derfor, at Kriminalforsorgen bruger samme procedure som politiet, hvor det er statsadvokaten, der vurderer om magtanvendelse falder inden for de beføjelser, politibetjente har.

På baggrund af forbundets henvendelse indfører Kriminalforsorgen 1.maj samme ordning.

Håber på større professionalisme
Med den nye ordning er det stadig politikredsen, der i første omgang efterforsker anklagen mod en fængselsbetjent. Men når efterforskningen er slut, skal politikredsen forelægge sagen for en af de to regionale statsadvokater med en indstilling om, hvorvidt der skal rejses tiltale, eller om påtale skal opgives.

Det glæder Bo Yde Sørensen, at der er blevet lyttet til Fængselsforbundets kritik.

”Vores håb er, at den nye ordning vil hæve niveauet af professionalisme i håndteringen af de her sager,” siger han.

”Vi har set en lang række eksempler på fængselsbetjente, der er blevet pure frifundet. Nu bliver sagerne håndteret af en instans, der forhåbentlig har skarpere øje for, at fængselsbetjente har magtbeføjelser, og at der derfor ofte slet ikke er grund til at rejse sag i første omgang.”

Af Maria Hamilton

 

Magtanvendelser stemples som vold