04.07.2024

Nyt rejsehold undersøger værkmestrenes forhold

Fængselsforbundet har nedsat et rejsehold for at nuancere svarene fra forårets værkmesterundersøgelse.

Kriminalforsorgens værkmestre er presset på opgaver og ressourcer. Sådan lød budskabet fra værkmestrene, da Fængselsforbundet spurgte til deres arbejdsvilkår i en spørgeskemaundersøgelse tidligere på året. En undersøgelse som mundede ud i rapportenVærkmestrenes arbejdsvilkår.

For at få syn for sagen har forbundet nedsat et rejsehold til at følge op på konklusionerne, og få konkrete input til det fremadrettede arbejde med værkmestrenes forhold. Rejseholdet består af forbundssekretær Allan Kjær, tillidsrepræsentant Ronnie Gram fra Nørre Snede og tillidsrepræsentant Lars Mogensen fra Møgelkær.

I går var turen kommet til Jyderup Fængsel og Nyborg Fængsel. Forleden var rejseholdet i Enner Mark Fængsel og Søbysøgård, og 9. november besøger de Vestre Fængsel og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

3-img_6430
Værkmester Henrik Drejer oplever i modsætning til tidligere at værkmesterstillinger får lov at stå ubesatte hen. Her i samtale med forbundssekretær Allan Kjær.
5-img_6411
Værkmester Bjarne Christensen i Jyderup er glad for den særlige kontakt med de indsatte på værkstedet, men understreger at klientellet er blevet svagere de senere år.
2-img_6396
Ronnie Gram spørger til enhedsleder Carsten Frederiksens erfaringer med, at faglærere overtager værkmesterstillinger i Kriminalforsorgen.
4-img_6432