04.07.2024

Nye tiltag mod radikalisering på vej

Mere viden til fængselbetjente om ekstremistiske miljøer, bedre kontrol af religiøse forkyndere i fængslerne samt et krav om at religiøse prædikener i Kriminalforsorgens institutioner skal foregå på dansk.

Sådan lyder 3 af de 22 tiltag mod radikalisering som justitsminister Søren Pind, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og undervisningsminister Ellen Trane Nørby fremlægger i dag.

Udover opkvalificering af fængselsbetjente, sprogkrav og kontrol af religiøse forkyndere indeholder pakken yderligere fire tiltag i Kriminalforsorgen:

 • En ny radikaliseringsenhed i Kriminalforsorgen som skal styrke samarbejdet og koordineringen myndighederne imellem.
 • En ny vejledning om udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme samt etablering af vidensteam i Justitsministeriet.
 • Styrket it-platform i Kriminalforsorgen, så it-systemerne bedre kan håndtere oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme.
 • Udvikling af motivationsprogrammer og handleplaner for at styrke exitindsatsen.

De øvrige tiltag er blandt andet:

 • Systematisk kortlægning af ekstremisters onlineaktiviteter.
 • Ny enhed under Politiets Efterretningstjeneste (PET) til identifikation og bortfjernelse af ekstremistisk propaganda på internettet.
 • Etablering af et blokeringsfilter vedrørende terrorpropaganda – svarende til filtret mod børneporno.
 • Mulighed for at blokere udenlandske internetsider, så danske internetudbydere ved dommerkendelse kan pålægges at blokere adgangen til bestemte udenlandske internetdomæner.
 • Korps af digitale fornuftsstemmer, som kan være til stede på sociale medier og udfordre ekstremistiske synspunkter.
 • Stop for offentlige ydelser til fremmedkrigere; også kaldet foreign fighters.
 • Beskyttelse af børn og unge mod hjemvendte fremmedkrigere og andre terrordømte blandt andet med udvidelse af den såkaldte børneattestordning.
 • Styrket informationsudveksling med andre lande som kendte eller formodede fremmedkrigere.
 • Målrettet og konsekvent indsats mod “almindelig” kriminalitet i radikaliserede miljøer.
 • Kortlægning af sammenhængen mellem kriminelle bandemiljøer og islamistiske miljøer.

Der tegner sig et flertal bag tiltagne i Folketinget.