04.07.2024

Nye regler skal dæmme op for fangeflugter

Fængsels- og transportbetjente skal ikke udsættes for fangeflugter. Derfor har Folketinget i går skærpet reglerne for brev- og besøgskontrol og øget mulighederne for at bruge af håndjern.

I november 2019 lykkedes det et bandemedlem at true sig ud af en retspsykiatisk afdeling i Slagelse. Et år senere lykkedes det på samme måde en indsat at flygte fra Herstedvester Fængsel.

I kølvandet på disse episoder har et flertal på Christiansborg besluttet at indføre skærpede regler, så det bliver vanskeligere at flygte.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) indføres de nye regler for at beskytte de ansatte: ”Vi har desværre set nogle uacceptable eksempler på fangeflugter de seneste år, hvor ansatte er blevet truet af indsatte under deres forsøg på at flygte. Medarbejdere i fængslerne skal have bedre arbejdsvilkår, så de kan gå på arbejde uden at risikere at blive involveret i en fangeflugt,” siger ministeren.

Vi har desværre set nogle uacceptable eksempler på fangeflugter de seneste år, siger Nick Hækkerup

Kontrol og håndjern
Loven træder i kraft 1. februar og giver blandt andet mulighed for øget brug af brev- og besøgskontrol over for varetægtsfængslede, der er undvigelsestruede, og øget brug af besøgskontrol over for varetægtsfængslede rocker- og bandemedlemmer.

Kriminalforsorgen får desuden bedre mulighed for at bruge håndjern. Det gælder for eksempel i situationer, hvor de indsatte transporteres eller hvis de optræder voldeligt over for personalet.
Endelig skal videoretsmøder bruges, når det vurderes, at der er risiko for flugt.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, hilser loven velkommen: ”Det er positivt, at der kommer nye regler, som styrker sikkerheden for vores medlemmer og giver os bedre muligheder for at håndtere indsatte, som ikke overholder spillereglerne”.