04.07.2024

Ny bog sætter otte dømte under psykiatrisk mikroskop

Den 7. marts udkom bogen Forbrydelsens sind, der som titlen lover, forsøger at nå helt ind i udvalgte dømtes psyke og klarlægge, hvilke mekanismer der skubber dem frem mod forbrydelse og dom.

Forbrydelsens sind er bygget op om otte dømte, der fortæller om deres opvækst og livssyn frem mod den forbrydelse, der har bragt dem i kontakt med det retspsykiatriske system.

Bogen er skrevet af chefpsykolog Tine Wøbbe og retspsykiater Mette Brandt-Christensen i samarbejde med journalist Kristina Antivakis.

Efter hver historie følger de to eksperters syn på den dømtes udvikling, udfordringer og fremtidsmuligheder, hvorefter den dømte selv fortæller om tiden efter forbrydelsen.

Vi møder for eksempel John, der i sin OCDs vold har begået seksuelle overgreb, Morten, der har stalket og overfaldet sin ekskæreste, og Alex der blev dømt for knivoverfald.

Af de otte personer, der fortæller deres historier i bogen, er fire dømt til anbringelse på ubestemt tid, to er idømt forvaring på ubestemt tid, en er idømt en voldsdom og den sidste afventede sin dom, da bogen blev skrevet.

Forfatterne beskriver de otte dømtes sind og forklarer løbende i bogen, hvad der ligger i begreber som psykopati, skitzofreni, personlighedsforstyrrelse, ADHD, PTSD, og angst.

Af Maria Hamilton