04.07.2024

NÆSTEN HVERT ANDET OVERFALD I FÆNGSLERNE BEGÅS AF PSYKISK SYGE

Ifølge Fængselsforbundets medlemmer begås fire ud af ti overfald mod personalet af indsatte med psykiske lidelser. Problemet ser desværre ud til at vokse.

Det er en kendt sag, at indsatte med psykiske lidelser står bag mange overfald, men hvor stort er omfanget?

Det belyser en ny spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af Fængselsforbundets medlemmer.

Vi ser afføring kastet efter personale. Kollegaer der bliver bidt. Indsatte der truer med at brænde det hele ned

Vurderingen blandt medlemmerne er, at 39 procent af overfaldene begås af indsatte med psykiske lidelser.

Et medlem kommenterer problemet på denne måde: ”Vi ser afføring kastet efter personale. Kollegaer der bliver bidt. Indsatte der pludselig spytter på personalet. Indsatte der truer med at brænde det hele ned.”

Mange overfald sker tilsyneladende umotiveret. Et medlem fra Herstedvester Fængsel skriver for eksempel: ”Det er min erfaring, at overfald fra denne gruppe ofte sker ud af det blå, hvorimod overfald fra andre indsatte mere sker for at få hævn eller som led i en magtkamp.”

Tilsvarende skriver et andet medlem: ”Mange overfald sker pludseligt på grund af misforståelser eller psykotiske vrangforestillinger.”

33 procent har en psykiatrisk lidelse
Ifølge Kriminalforsorgens Klientundersøgelse er 33 procent af de indsatte registreret med en psykiatrisk lidelse.

Desuden viser en screening i Vestre Fængsel i 2014, at 91 procent af de indsatte lider af en
sindssygdom eller andre psykiatriske lidelser.

Problemet er ikke blevet mindre siden. Tværtimod.

I den nye undersøgelse vurderer 80 procent, at andelen af indsatte med psykiske lidelser er større i dag i forhold til for fem år siden.

”Når psykiatrien udskriver hurtigere end før, er der mennesker, som dybest set ender med både at være psykisk syge og kriminelle. Og så får vi dem,” skriver et medlem.

Mange forslag
Medlemmerne kommer også med forslag til, hvordan man bliver bedre til at forhindre overfald fra psykisk syge.

Blandt de over 300 forslag er der især fem forslag, som går igen.

For det første understreges det, at de psykisk syge slet ikke bør være i fængslerne. De skal hjælpes af fagfolk på behandlingssteder. Derfor bør der være bedre screening før indsættelsen.

For det andet bør der oprettes særligt beskyttede afdelinger med flere ressourcer til dem, som alligevel ender bag tremmer.

For det tredje har personalet brug for bedre uddannelse til at håndtere denne gruppe af udsatte indsatte. Det gælder for eksempel i forhold til at kende de forskellige diagnoser og tackle kritiske situationer.

For det fjerde bør der være flere behandlingstilbud i fængslerne.

Og for det femte bør der være en bedre normering i fængslerne, så betjentene faktisk har tid til at tage sig af alle indsatte.

 Af Søren Gregersen

Eksempler på overfald som nævnes i undersøgelsen:

Jeg har overværet et overfald, hvor en psykisk syg indsat overfaldt en anden indsat med en knivlignende genstand. Han stak ham mange gange i hovedet og efterfølgende overhældte ham med kogende vand, bare fordi han tidligere på dagen havde kigget forkert på ham.

Jeg har oplevet mange indsatte eksplodere, smadre alt og ende i sikringscellen.

En indsat i sygeafdelingen i Vestre Fængsel overfalder to betjente, da stemmerne i hans hoved siger, at overfaldet vil hjælpe ham.

Et meget alvorligt overfald på en betjent i Randers Arrest, som fik fatale følger for pågældende betjent.

Nøgen indsat, indsmurt i fæces, går til angreb på ansatte.

Er ofte blevet overfaldet af syge indsatte. De er dybt frustrerede – og den låste dør gør det kun værre.

De har vrangforestillinger og tror, vi er fjender. De hører og ser ting, som ikke er virkelighed. De reagerer med vold eller ved at skade sig selv.