04.07.2024

Mindreåriges kriminalitet er halveret på seks år

De helt unge – dem man også kalder børn – laver markant færre lovovertrædelser end tidligere.

I dag er der nemlig kun halvt så mange 10-14 årige, der bliver dømt for kriminalitet, end der var for seks år siden. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De unge bryder især loven med butikstyverier, biltyverier og cykeltyverier.

De lidt ældre unge – dem fra 15-19 år – er også blevet mere lovlydige. For den gruppe er antallet af domme faldet med 46 procent de seneste ti år.

Læs hele den nye statistik her.