04.07.2024

Markant flere nedslidte fængselsbetjente

Antallet af fængselsbetjente som afskediges på grund af dårligt helbred stiger kraftigt. I første halvdel af 2017 har 43 kollegaer fået fyresedlen. Det er dobbelt så mange som normalt.

Man skal ikke vælge et job i Kriminalforsorgen, hvis man er bekymret for nedslidning. Risikoen for at blive afskediget på grund af sygdom er fire gange større blandt fængselsbetjente end på det øvrige arbejdsmarked.

Og risikoen ser desværre ud til at vokse: I første halvår af 2017 er 43 fængselsbetjente blevet varslet om, at de bliver afskediget på grund af dårligt helbred.

Det er et usædvanligt højt tal. Normalt bliver der afskediget 38 årligt. Efter seks måneder er 2017 altså allerede oppe over niveauet for et helt år.

Hovedparten afskediges på grund af psykisk nedslidning, og i gennemsnit er de blot 43 år.

Forbundssekretær i Fængselsforbundet Mette Frets Nielsen mener, at det dårlige arbejdsmiljø i fængslerne er årsagen til det stigende antal afskedigelser.

”Klientellet bliver hele tiden hårdere og vi uddannes ikke i at håndtere dem. Folk bliver simpelthen syge af at arbejde i Kriminalforsorgen. Vi ser det også på det almindelige sygefravær, som nærmest er eksploderet i år.”

Samtidig mener forbundssekretæren, at medarbejdere mangler synlig og tilstedeværende ledelse: ”Kriminalforsorgens reorganisering har efterladt et ledelsesmæssigt vakuum. For det første er der færre ledere. Og for det andet er dem, der er tilbage optaget af møder og andre opgaver. Jeg mener, at man i højere grad bør drage omsorg for de raske medarbejdere. En mulighed kunne for eksempel være løbende supervision for at undgå at bægeret f lyder over,” siger Mette Frets Nielsen.

De seneste ti år har 38 betjente i gennemsnit fået en helbredsbetinget afskedigelse hvert år. Det svarer til, at 1,2 procent af alle fængselsbetjente forlader jobbet på grund af dårligt helbred.

Det tal er langt højere end på det øvrige arbejdsmarked. Ifølge tal fra Ankestyrelsen bliver 0,3 procent af de beskæftigede i Danmark årligt førtidspensioneret. Risikoen for førtidspension er altså fire gange større for fængselsbetjente end for andre erhvervsgrupper i Danmark.

Lange sygesager
Kriminalforsorgens HR-chef Marianne Fæster Nielsen oplyser, at mange lange sygesager er baggrunden for det store antal afskedigelser.

”Vi har undersøgt, om der var mulighed for omplacering eller på anden måde at få de pågældende i arbejde. Det har ikke været muligt. Vi arbejder hårdt på at få de sygemeldte tilbage i arbejde, men der er desværre også tilfælde, hvor det må konstateres, at det hverken er i arbejdsgiverens eller den ansattes interesse, hvis man gennem langtrukne og ofte smertefulde forløb vedbliver at forsøge at fastholde folk i en profession, som er en medvirkende årsag til deres sygdom.”

Hun understreger, at Kriminalforsorgen forsøger, at hindre de lange sygeforløb.

”Et af vores fælles initiativer er, at der bliver lavet en særlig analyse af de sygesager, hvor medarbejdere har været sygemeldt i over et år. I alt 150 sygefraværssager vil blive gennemgået. Det gør vi både for at se på de indsatser, der er sat i gang for at få dem tilbage til arbejdet, og for at se, om vores processer kan blive bedre. Målet er, at langtidssygefraværet og antallet af helbredsbetingede afskedigelser skal ned,” siger HR-chefen.

Af Søren Gregersen