04.07.2024

Maribo Arrest lukker

Efter 150 års tro tjeneste er det snart slut for arresthuset midt på Lolland. I løbet af denne uge flyttes fangerne fra Maribo til Storstrøm Fængsel.

Banditter, røvere, ågerkarle, mordere, pengeudlånere, skøger, rockere og lommetyve.

Der findes nok ikke en kriminalitetskategori, som ikke været repræsenteret i Maribo Arrest, siden huset åbnede dørene i 1865.

Nu er det dog slut med at rumme lokale og nationale forbrydere.

Enhedsleder Henrik Hansson regner med at slukke lyset for sidste gang på fredag den 9. november. Overflytningen af indsatte til Storstrøm Fængsel begynder mandag den 5. november. Og selvom arresthuset officielt kun bliver lagt i dvale, så ligger det ikke i kortene, at huset åbner igen.

Det skaber forståeligt nok en trist stemning blandt de ansatte.

”Det er vemodigt, at det lukker ned. Mange kollegaer har været her længe,” siger Henrik Hansson.

Han peger på, at Maribo Arrest har sin helt egen ånd og identitet.

”Vi har været gode til at håndtere skæve eksistenser og fokusere på, hvad den enkelte har brug for.”

Arresthuset har blandt andet huset sædelighedsdømte, spritbilister, rockere og bandemedlemmer.

I 1990’erne var det for eksempel kontraktfængsel for narkomaner, og det har også fungeret som et åbent fængsel i en periode.

Går man tilbage til 1800-tallet fungerede huset som tvangsarbejds- og dåreanstalt.

”Maribo Arrest har været præget af gode arbejdsforhold, gode vagter og gode fanger. Vi har altid lagt vægt på en høj dynamisk sikkerhed og givet os tid til at tale med fangerne.”

Usikkerhed om lukning
Selvom det er ærgerligt, at arresthuset lukker, er enhedslederen lettet over, at mange måneders usikkerhed nu er afsluttet.

”Vi har i halvandet år gået rundt i usikkerhed. Skulle arresthuset lukkes eller ej og i givet fald hvornår,” siger Henrik Hansson.

Det nikker Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Jan Lytzen genkendende til.

”Det har været lidt af en rutsjebanetur, hvor vi ikke vidste, om vi var købt eller solgt.”

Han forstår ikke, at man lukker et velfungerende arresthus, som har spillet en vigtig funktion for grænsepolitiet på Lolland.

”Med Nakskov og Maribos lukning tømmer man en hel landsdel for arresthuse. Politiet kommer til at kører langt fremover, for der er ikke plads i Storstrøm Fængsel til flere varetægtsfængslede.”

Mini Maribo
Det er dog et lyspunkt, at arresthuset på en måde fortsætter i nye omgivelser. De fleste medarbejdere flytter nemlig til Storstrøm Fængsel og placeres i samme bygning som en form for Mini Maribo.

Jan Lytzen mener alligevel, at det er en forkert måde at bruge de moderne faciliteter. Storstrøm fængsel bør snarere tjene som aflastning for landets øvrige fængsler.

”Kriminalforsorgen mangler plads til gråzonefangerne. Dem kunne man flytte til Storstrøm, så hverdagen blev lettet for vores kollegaer i resten af landet, i stedet for at bruge fængslet som arresthus,” siger han.

Jan Lytzen har været glad for sine 11 år i Maribo og giver arresthuset dette skudsmål med på vejen: ”Maribo Arrest har været præget af gode arbejdsforhold, gode vagter og gode fanger. Vi har altid lagt vægt på en høj dynamisk sikkerhed og givet os tid til at tale med fangerne.”

Af Søren Gregersen