04.07.2024

Lad dig ikke lokke af ‘ambulanceadvokater’

Det er unødvendigt og risikabelt at benytte eksterne advokater, hvis man som medlem af Fængselsforbundet får en arbejdsskade. Forbundet dækker alle omkostninger i en eventuel sag, og har ekspertisen inden for området.

I USA er fænomenet med ambulanceadvokater velkendt: En person, der er kommet til skade, tilbydes juridisk hjælp af en sagfører, der bogstavelig talt er fulgt efter ambulancen. Tilbuddet om assistance falder typisk mellem sygehusets parkering og skadestuen.

Helt så farverigt optræder advokater i Danmark sjældent.

Ikke desto mindre er der flere eksempler på, at medlemmer er blevet overtalt til at benytte jurister, der ikke har tilstrækkelig faglig indsigt i juraen omkring arbejdsskadesager.

Og det har, ifølge René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet, kostet medlemmer dyrt i kroner og ører.

“Et medlem fik erstatning igennem eksterne advokater, der tog ti procent i salær. Hvis han havde benyttet os, ville det have været gratis,” siger han.

Men det kan også være direkte skadeligt for en sag at bruge advokater uden om forbundet.

I en arbejdsskadesag har et medlem fået en afgørelse omstødt så hans efterløn nu modregnes pensionen. Det skete efter en advokat uden om Fængselsforbundet søgte aktindsigt, og gjorde opmærksom på en anden fortolkning af sagen.

”Medlemmet blev lokket til at afprøve erstatning ved arbejdsgiveransvar i en sag af eksterne advokater, selvom de søgsmål sjældent har gang på jord. Desværre fik medlemmet på baggrund af henvendelsen efterbehandlet sagen af Moderniseringsstyrelsen, hvilket endte med at koste ham 250.000 kroner i modregning,” siger René Larsen.

Han understreger, at det er alles ret at søge den bistand, de mener, de har brug for, men at medlemmerne skal gøre sig klart, at forbundet har ekspertise og en meget høj anerkendelsesprocent og – hvad der i høj grad også tæller – at sagsbehandlingen i alle sager altid er indeholdt i fagforeningskontingentet.

På kant med loven
Karsten Høj er partner i advokatfirmaet Elmer Advokater, der er det firma, som Fængselsforbundet benytter til medlemmernes juridiske sager. Ifølge ham er nogle advokater på kant med loven, når de rådgiver klienter til at søge om erstatning.

For det første er det ulovligt, at tage procenter af en eventuel erstatning som betaling, hvilket nogle foreslår.

“I Danmark er det forbudt for advokater at fastsætte honoraret som en procentdel af en eventuel erstatning. Flere advokater har fået store bøder for det, og fået nedsat deres honorar til, hvad Advokatnævnet har ment, er et rimeligt honorar,” siger Karsten Høj.

For det andet er mange af sagerne ikke direkte afhængige af advokaternes indsats.

“I mange arbejdsskadesager er det ikke advokaten, der, så at sige, skaffer erstatning. Det er arbejdsskademyndighederne, der efter at have oplyst sagen, tilkender erstatning,” siger Karsten Høj, der finder det dybt problematisk, at medlemmer af Fængselsforbundet betaler dyrt for en service, der indgår gratis i deres medlemskab.

KLA Personskade: Vi har tre parametre for afregning af salær
Ifølge Fængselsforbundets oplysninger er KLA Personskade et af de firmaer, der har givet juridisk vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet i arbejdsskadesager.

Rikke Bjelke, der er ansvarlig for økonomien KLA Personskade, bekræfter, at de har eller har haft klienter fra forbundet i blandt andet arbejdsskadesager, og ifølge hende afhænger KLA Personskades salær af den medgåede tid, sagens kompleksitet og sagens udfald.

Hun understreger, at det er ulovligt at lave salær, der udelukkende er baseret på en procentdel af en eventuel erstatning.

Ifølge Rikke Bjelke er det vigtigt for mange klienter, at få et kvalificeret bud på, hvor meget en sag kommer til at koste dem.

”Hvis folk spørger, om vi kan sige noget om salæret, fordi de for eksempel har hørt, at advokaten skal have halvdelen af erstatningen i USA, fortæller vi dem om, hvordan vi afregner og at vi kan se ud fra vores 20 års erfaring med disse sager, at i sagerne hvor vi opnår et resultat, varierer salæret fra 5 – 15 procent. ”

Af Kristian Westfall