04.07.2024

Kritik af Ellebæk: Europarådets Torturkomité sigter og rammer skævt

Europarådets Torturkomité skyder i en ny rapport med skarpt mod Udlændingecenter Ellebæk, og skuddene rammer Kriminalforsorgen. Det betyder desværre, at de rammer forbi målet med en rapport, der oven i købet er utroværdig i mine øjne at dømme ud fra de brudstykker, der har været fremhævet i pressen.

Lad mig først slå fast, at jeg bakker op om, at myndigheder bliver set efter i sømmene. Det er både rimeligt og nødvendigt. Men det er også både rimeligt og nødvendigt, at rapporten, der kommer ud af et sådant eftersyn, er nøgtern og faktabaseret og sigter mod de beslutningstagere, der bærer ansvaret for både den nuværende situation og handlinger, der kan ændre den fremover. Her fejler rapporten fra Europarådets Torturkomité på flere niveauer, og jeg finder visse elementer direkte usaglige.

En rose er en rose
Et af rapportens kritikpunkter går på, at udlændingecentret ligner et fængsel. Det er der sådan set en meget logisk forklaring på: Det er en politisk beslutning, at de udlændinge, der er uønskede, skal frihedsberøves og eksempelvis placeres på Udlændingecenter Ellebæk. Friheden skal tages fra dem. De må ikke selv bestemme, om de vil komme og gå. Skal disse regler opretholdes, må man indrette sig derefter, og så får man: Noget, der ligner et fængsel. Når mennesker frihedsberøves, er det deres frihed til bevægelse og fri kommunikation, der bliver taget fra dem. Her hører mobiltelefonen også ind under. Man kan ikke drive en institution, hvor beboerne er frihedsberøvede med den ene hånd og give dem en mobiltelefon med den anden, så de kan affotografere sikkerhedsforanstaltninger og planlægge flugt. Det er ikke Kriminalforsorgen, der har besluttet, at udlændingecentret skal drives på denne måde. Det er politikerne på Christiansborg. Derfor er det også der, skuddene skal ramme, hvis man mener, at der er forhold at skyde efter.

Brug saglig dokumentation
Rapporten fra Europarådets Torturkomité rejser desuden anklager mod personalet i Ellebæk. Den dokumentation, der skal underbygge anklagerne er udtalelser fra en af de frihedsberøvede i udlændingecentret, der siger, at han er udsat for vold af personalet. Det er så tynd en dokumentation, at rapporten bliver utroværdig i mine øjne. Så grove anklager kræver stærk dokumentation. Jeg har 21 års erfaring i Kriminalforsorgen, og jeg må sige, at jeg ikke tror, at ret mange af mine kollegaer er gået fri af den slags udokumenterede beskyldninger. Det er endnu mere under lavmålet, når jeg så oplever, at folketingspolitikere viderebringer den slags udokumenterede påstande som fakta på Twitter. Skulle vi ikke lige have dømt nogen skyldig, før vi hænger dem?

Rejs kritikken det rette sted
Lad mig igen understrege: Jeg hilser tilsyn velkomne, for de hører til både demokrati og retssikkerhed. Men udført på dette niveau, medfører det blot, at Europarådets Torturkomité mister sin legitimitet. Man kan kritisere Kriminalforsorgen for rigtig meget, men fakta og dokumentation bør følge med, og kritik bør rejses på rette sted.

                                                                  Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet