04.07.2024

Kapacitetsproblemer

Af tidligere arrestforvarer P.L.Jensen, Odense

Selv om det snart er 20 år siden, jeg forlod fængselsetaten, følger jeg med stor interesse, fortsat med i hvad der sker i etaten.

Det er derfor med stor undren, jeg læser i den fynske presse, at Ringe fængsel er lukningstruet og at personalet derfor er nervøs for fremtiden, hvilket er meget forståeligt.

Årsagen til planerne skulle, efter pressens oplysning være, at der for tiden er en overkapacitet af pladser i kriminalforsorgens institutioner, især efter, at der er bygget et nyt fængsel på Falster. Især bemærkningen om det nye fængsel undrer mig meget, idet årsagen til at der, for mange år siden, blev truffet beslutning om opførelse af dette fængsel var, at det gamle fængsel fra 1859 i Vridsløselille ikke længere opfyldte tidens krav til afsonings- og personaleforhold, og nu hvor det nye fængsel står færdig er der fortsat både personale og indsatte i det gamle fængsel, hvilket da kan undre.

I stedet for, at man i andre fængsler skal gå og frygte fremtiden, var det efter min mening mere fornuftigt, at få gennemført det der i sin tid blev planlagt – eller det gjorde det måske ikke?

I den offentlige debat om det nye fængsel var der ikke, på noget tidspunkt nævnt planer om lukning af andre fængsler, så jeg kan godt forstå måden hvorpå personalet i Ringe reagerer.

Jeg er bekendt med, at der er afdelinger i Ringe som står tomme, men så vidt jeg er orienteret, skyldes det mangel på personale og ikke mangel på fanger.