04.07.2024

Major rykker ind på Kærshovedgård

Hans Kristian Vemmelund, der har været chef på Kærshovedgård i 15 år, er stoppet pr. 1. februar. Han er blevet afløst af pensioneret major Peter Sneftrup, der har været ansat ved Flyvertaktisk Kommando.

Hans Kristian Vemmelund har flere gange udtalt sig positivt om sit personales evne til at løse opgaverne på trods af skift fra fængsel til udrejsecenter:

“Vi har et fantastisk loyalt personale, som hver gang, der har været forandringer – og det er sket mange gange – har stillet sig til rådighed og løst opgaverne til UG. Det råber på anerkendelse, den måde, de har løst opgaverne på. Det har altid været pionerarbejde, men de er gået til den med krum hals,” har Hans Kristian Vemmelund tidligere udtalt ifølge Midtjyllands Avis.